Dokumenty do wideł do wózków widłowych - oznakowanie, świadectwo zgodności wideł

 

Oznakowanie wideł do wózków widłowych i dokumenty to potwierdzające.


Bardzo ważne !!!!!

Czy do wideł musi zostać załączone Świadectwo Zgodności?


Do wideł do wózków widłowych, nie wymagane jest Świadectwo Zgodności, potwierdzające znak CE czyli normę 2006/42/WE.

Odnośnie wideł do wózków widłowych, zastosowanie ma dokument w sprawie klasyfikacji wyposażenia stosowanego do podnoszenia ładunków za pomocą maszyn podnoszących, który został zatwierdzony przez Grupę Roboczą ds. Maszyn.

Treść powyzszego dokumentu została ujęta w § 412 przewodnika dotyczącego stosowania dyrektywy 2006/42/ME w sprawie maszyn (Edycja 2.1 - Lipiec 2017) i stanowi podstawę do jednolitego stosowania terminu ,,osprzęt do podnoszenia'', ktory został zdefiniowany w art. 2(d) Dyrektywy Maszynowe 2006/42/WE.

Zgodnie z treścią pkt 5(a) powyższego dokumentu, widły stosowane w wózkach jezdniowych podnośnikowych nie zostały zaklasyfikowane do grupy osprzętu do podnoszenia objętego postanowieniami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE,
tylko stanowią sprzęt roboczy, który nie jest obięty postanowieniami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.

W związku z powyższym przy wprowadzaniu do obrotu wideł, stosowanych w wózkach jezdniowych podnośnikowych,
ich producent nie jest zobowiazanv do wystawiania deklaracii zqodności WE, o której mowa w załączniku ll dyrektywy.


Nalezy zaznaczyc, że co do zasady producent wideł wózków widowych powinien dostarczyć dokument, na przykład
w formie poświadczenia wykonania wyrobu, pozwalający na identyfikację wyrobu i jego parametrów technicznych
oraz określający zgodnośó wykonania wyrobu z przyjętymi specyfikacjami technicznymi.


Oznakowanie wideł do wózków widłowych:

Kupując widły, użytkownik wózka widłowego powinien zwrócić uwagę na prawidłowe oznakowanie i dokumentacje wideł.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i dozorem technicznym, któremu podlegają wózki widłowe, kupione widły do wózka widłowego powinny być odpowiednio dopasowane do nośności wózka widłowego.

Na każdej sztuce widły powinny być nabite numery wskazujące na datę produkcji, maksymalny udźwig na widłę, ewentualnie nazwa producenta i kraj pochodzenia.

 

Przykładowe oznakowanie widły:

H4067L7 232014 1500x500 Made in PRC

H4067L7       -      oznacza numery seryjne widęł

232014         -       oznacza datę produkcji wideł, 23 tydzień 2014 roku

1500x500      -      oznacza udźwig widły

Made in PRC    -   oznacza, że widły wyprodukowano w Chinach - PRC =Peoples Republic Of China

 

Widły wózek widłowy, widlak numery seryjne.

 

Najważniejsze jest oznaczenia maksymalnego udźwigu dla jednej widły.

Przedstawione jest w formacje 1000x500, co oznacza maksymalne obciążenie widły to 1000kg przy środku ciężkości 500mm

Numery seryjne wideł powinny być zgodne ze dokumentami wydanymi przy sprzedaży.

W momencie badań technicznych wózka widłowego przez inspektora Urzędu Dozoru technicznego, będzie sprawdzany czy udźwig podany na widłach jest odpowiedni do udźwigu wózka widłowego.

 

 

Ocena: 5.25/6 ( 8 głosów )

Komentarze

 • GM Tuning Piotr

  Co w sytuacji gdy na widłach nie ma wybitych oznaczeń??

  11-02-2017 16:03:46

 • SPARE.PL

  Takich wideł nie powinno się używać. Wózki widłowe podlegają dozorowi technicznemu zgodnie z obowiązującym prawem. Widły do wózków są częścią elementów, które podlegają kontroli UDT. Inspektor UDT nie wyda pozwolenia na użytkowanie wózka widłowego z takimi widłami.

  26-04-2017 12:46:02

 • Grzegorz

  Zagubiłem to świadectwo, czy orientujecie się gdzie mogę uzyskać kopię skoro firma już nie istnieje?

  23-03-2018 11:14:49

 • Tomasz Korzeniowski

  Każdy inspektor UDT każde dawac świadectwo CE do wideł?!?!?!? Nie znają przepisów..???

  26-04-2018 21:29:33

 • Masniak

  dzięki za poradę, na moich też nie ma wybitych oznaczeń, nie użytkuję ale gdzie mogą mi to wybić?

  07-05-2018 11:20:19

 • adam

  ale inspektorzy UDT podczas badania wymagaja CE na widly do wózkow..... czyli sie nie znają? Ciekawe czy jak im powiem ze taki dokument nie jest wymagany to uwierza..??

  01-06-2018 18:45:22

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest firma Spare, z siedzibą w Michałowicach ( 05-816), Al.Jerozolimskie 261. Dane zbierane są w celu obsługi i realizacji zamówień, obsługi zapytań, przygotowywania ofert, w celach rachunkowych i podatkowych. Podstawę zbierania danych stanowi art.6 pkt 1 lit. b) i c) RODO. Odbiorcami danych osobowych są również obsługujące administratora firmy kurierskie, hostingodawca. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3-ech lat od daty zakończenia świadczenia usług (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia, obsługi gwarancji i rękojmi) oraz 6-ciu lat (informacje rozliczeniowe). Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: info@spare.pl lub zadzwoń pod numer tel. 22 723 92 90.