Widły do wózków widłowych - dobór, charakterystyka, właściwości.

Widły do wózków widłowych - dobór, charakterystyka, właściwości.

Widły do wózków widłowych. Wszystko co musisz wiedzieć o widłach do wózka widłowego.

Widły do wózków widłowych to kluczowy i najbardziej charakterystyczny element wózka. Bez nich całe urządzenie staje się bezużyteczne, a używanie wózka z uszkodzonymi widłami może stanowić zagrożenie dla życia nie tylko operatora, ale także innych osób przebywających obecnie na magazynie czy hali. Dlatego w każdym zakładzie pracy niezwykle ważna jest osoba, która posiada wiedzę na temat właściwego doboru wideł oraz potrafiąca prawidłowo ocenić ich stan. 

 

foto: widły do wózków widłowych, standardowe z zaczepem

 

Jak dobrać odpowiednie widły do wózka?

Każde dopuszczone do obrotu widły posiadają oznakowanie składające się z cyfr informujących nas o parametrach produktu. Istnieją dwa typy oznakowania wideł. Bardziej popularny z nich składa się z ciągu cyfr opisujących kolejno szerokość, grubość, długość, maksymalny udźwig, środek ciężkości oraz numer seryjny wideł. Drugi z nich również jest używany dość często a cyfry, które zawiera oznaczają: numer seryjny, datę produkcji, udźwig maksymalny ze środkiem ciężkości oraz kraj pochodzenia produktu. Informacja taka jest wybita na każdym produkcie, a jej brak oznacza, że nie posiada on Świadectwa Zgodności. Takie widły nie powinny być w żadnym wypadku używane, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie spełniają one wymogów jakościowych. W takim przypadku istnieje również ryzyko błędnego określenia maksymalnego udźwigu wideł, co może prowadzić do wypadków.

Na podstawie oznaczeń powinniśmy dokonać wyboru właściwych dla naszego magazynu wideł. Najważniejsze są cechy takie jak: maksymalny udźwig, długość wideł oraz klasa karetki wideł. 

 

Udźwig

Udźwig wideł powinien być tożsamy z maksymalnym udźwigiem wózka widłowego. Oznacza to, że suma udźwigu obydwóch wideł równa się sumie udźwigu wózka. 

 

Długość wideł

Długość wideł powinna być dobierana w zależności od rodzaju przewożonych materiałów. Nie bez znaczenia jest także obszar, po którym będzie poruszał się nasz wózek, jeśli operator ma do dyspozycji bardzo wąską halę, doskonale sprawdzą się widły krótsze, które w znaczący sposób ułatwią manewrowanie. W przypadku gdy operator obsługiwał będzie dużą halę, widły dłuższe pozwolą na zabranie jednocześnie dwóch czy nawet trzech palet towaru, co w znacznym stopniu wpływa na tempo pracy w zakładzie. 

 

Klasa karetki wideł

Karetka, czyli inaczej płyta czołowa wózka widłowego definiuje jakiej wysokości widły powinniśmy kupić. Wyróżnić możemy pięć głównych klas karetki (I-V), a każda z nich posiada dwa podtypy (A oraz B). Co istotne, nie ma tutaj znaczenia ani producent, ani kraj pochodzenia wózka, ponieważ dzięki wprowadzeni jednolitej normy ISO, są one identyczne na całym świecie.

Klasę karetki wideł możemy ustalić na dwa sposoby. W pierwszym z nich konieczne będzie zmierzenie odległości między dolną krawędzią górnego mocowania widły a dolną krawędzią widły. W drugim sposobie należy zmierzyć odległość między dolną krawędzią górnego mocowania a górą dolnej części mocowania widły.

W praktyce warto wykonać pomiar obu tych wartości, pozwoli ze stuprocentową dokładnością określić klasę karetki naszego pojazdu. Nie należy także przy takim pomiarze zapominać o maksymalnym udźwigu samego wózka widłowego. Po dokonaniu pomiarów wystarczy porównać je ze specjalnie przygotowaną tabelą, w której przeczytamy dokładną charakterystykę danej klasy. 

 

 

Jak ocenić stopień zużycia wideł? 

 

Wózki widłowe są nadzorowana przez Urząd Dozoru Technicznego, który okresowo dokonuje kontroli posiadania przez pojazd Świadectwa Zgodności oraz całościowego stanu technicznego. Kontroler nie dopuści do użytku wózka, którego widły są zbyt wyeksploatowane. W Polsce norma zużycia to maksymalnie 10% normalnej grubości produktu. Istnieje też zasada, że nie powinno być to więcej niż 5 milimetrów. Pomiaru długości wykonuje się za pomocą dedykowanych urządzeń lub suwmiarki. Pomiarów należy dokonać na odcinku 50 milimetrów. Jeżeli starcie wideł jest większe niż określono powyżej, należy bezzwłocznie wymienić widły na nowe. 

 

Świadectwo Zgodności do wideł do wózków widłowych.

Do wideł do wózków widłowych, nie wymagane jest Świadectwo Zgodności, potwierdzające znak CE czyli normę 2006/42/WE.

Odnośnie wideł do wózków widłowych, zastosowanie ma dokument w sprawie klasyfikacji wyposażenia stosowanego do podnoszenia ładunków za pomocą maszyn podnoszących, który został zatwierdzony przez Grupę Roboczą ds. Maszyn. Zgodnie z treścią pkt 5(a) powyższego dokumentu, widły stosowane w wózkach jezdniowych podnośnikowych nie zostały zaklasyfikowane do grupy osprzętu do podnoszenia objętego postanowieniami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE,
tylko stanowią sprzęt roboczy, który nie jest obięty postanowieniami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.

Tak więc przy wprowadzaniu do obrotu wideł do wózków, ich producent nie jest zobowiazany do wystawiania deklaracii zqodności WE, o której mowa w załączniku ll dyrektywy.

 

Najbardziej przydatne akcesoria do wideł w wózkach widłowych

 

Na rynku istnieje sporo akcesoriów zmieniające przestrzeń roboczą wideł. Dzięki nim zwiększamy użyteczność pojazdu oraz możemy zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo pracownikom. W celu wydłużenia wideł można dokupić do nich przedłużki wideł. Istnieją dwa rodzaje przedłużek - otwarte, czyli puste od spodu, oraz zamknięte ( pełny profil)  cechujące się większą wytrzymałością. Kupując przedłużki wideł musimy pamiętać, że długość oryginalnych wideł powinna stanowić co najmniej 60% całości przedłużenia. 

Do wideł możemy dokupić również specjalne nakładki antypoślizgowe, które zwiększają bezpieczeństwo pracy i zapobiegają osuwaniu się przewożonego towaru. Innymi przydatnymi elementami są chwytaki do bel, zamiatarki, paletyzery, inwertery, uchwyty z hakiem oraz do beczek.

 

foto: przedłużki wideł

Komentarze

  • --Brak komentarzy--

Dodaj komentarz

Ocena: 6/6 ( 1 głos )

Podobne w: porady techniczne

Widły do wózków widłowych - dobór, charakterystyka wideł.

Widły do wózków widłowych - dobór, charakterystyka wideł.

       widły nieiskrzące do wózków widłowych ( zgodność z wymogami Dyrektywy RL94/9 EG ATEX  

Widły do wózków widłowych - rodzaje, typy, dobór, pomiar zużycia

Widły do wózków widłowych - rodzaje, typy, dobór, pomiar zużycia

  Rodzaje wideł do wózków widłowych:     1. widły standardowe, zawieszane na karetkę      2. widły z zaczepem typu pin, z tuleją   3. widły przykręcane 4. widły do pozycjonerów     5. widły bez zaczepów …

Jak dobrać widły do wózków widłowych?

Jak dobrać widły do wózków widłowych?

  Dobór wideł do wózków widłowych:   1. Sprawdź udźwig wózka. Jeżeli wynosi on przykładowo 4 tony tzn., że widła musi mieć udźwig co najmniej 2000 kg.     Przykładowe oznaczenia udźwigu widły 2000kg x 500mm   2. Pa…

Dokumenty do wideł do wózków widłowych - oznakowanie, świadectwo zgodności wideł

Dokumenty do wideł do wózków widłowych - oznakowanie, świadectwo zgodności wideł

Dokumenty do wideł do wózków widłowych - oznakowanie, świadectwo zgodności wideł Oznakowanie wideł do wózków widłowych i dokumenty to potwierdzające.   Bardzo ważne !!!!! Czy do wideł musi zostać załączone Świadectwo…

Jak ustalić klasę karetki wideł do wózków widłowych?

Jak ustalić klasę karetki wideł do wózków widłowych?

    Klasę karetki możesz sprawdzić mierząc na widle odległości H1 według poniższego rysunku.   Mierzenie klasy karetki wideł do wózków widłowych:   Mierzymy odległość na widłach H1, czyli od dołu górnego zaczepu na…

Pomiar zużycia wideł do wózków widłowych

Pomiar zużycia wideł do wózków widłowych

Jak ocenić zużycie wideł w wózku widłowym? Pomiar zużycia wideł zamontowanych na wózkach widłowych. Do pomiaru zużycia wideł na wózku widłowym używa się suwmiarki lub specjalnego przyrządu pomiarowego. Zgodnie z normą…