Wózki widłowe - tematyka szkolenia, kursu o wózkach widłowych.

Wózki widłowe - opis, charakterystyka, zasady pracy wózkiem.

 

Głównymi ich zaletami wózków widłowych są:

-łatwość obsługi

-usprawnienie pracy człowieka

-bezpieczeństwo

-ekonomiczne wykorzystywanie miejsca

-ergonomia

 

Typy stosowanych wózków jezdniowych:

 

Wózki jezdniowe stanowią bardzo zróżnicowaną kategorię maszyn stosowanych w transporcie wewnątrzzakładowym.

Wózkiem jezdniowym nazywamy pojazd kołowy o ruchu przerywanym i o ograniczonym zasięgu, przystosowany do podnoszenia, ciągnięcia, pchania, uniesienia, spiętrzania lub układania w stosy dowolnego rodzaju ładunku. Wózki jezdniowe sterowane są przez operatora idącego obok wózka lub jadącego bezpośrednio na nim (na specjalnie przystosowanym do tego siedzeniu lub podeście).

Istnieje kilka kryteriów podziału wózków jezdniowych.

 

Podstawowym podziałem jest ich rozróżnienie w oparciu o rodzaj napędu.

 

 

Wyróżniamy tutaj następujące kategorie wózków jezdniowych:

 

-wózki z napędem elektrycznym (sieciowe lub akumulatorowe)

-wózki z napędem spalinowym (niskoprężnym lub wysokoprężnym)

-wózki zasilane gazem LPG

-wózki z innym napędem (np. ręczne)

 

 

Dodatkowy podział, z jakim się możemy spotkać, to ich wyróżnienie ze względu na typy wózków jezdniowych:

 

Wózki unoszące to kategoria wózków służąca do unoszenia ładunku na wysokość konieczną do jego przemieszczania (do 30 cm).  Unoszenie odbywa się za pomocą specjalnie zamontowanego w tym celu urządzenia unoszącego.

 

Wózek unoszący z podestem.

Wózek unoszący z podestem dla operatora

 

Wózki naładowne (platformowe) to kategoria wózków, na które ładunki naładowywane są ręcznie lub za pomocą urządzeń mechanicznych nie związanych z samym wózkiem. Służą wyłącznie do poziomego transportu ładunków na większe odległości w transporcie wewnątrzzakładowym. Cechą charakterystyczną tych wózków jest ich nośność i siła uciągu.

 

 

Wózki ciągnikowe i pchające są to wózki przeznaczone do ciągnięcia lub pchania innych wózków nienapędzanych (np. wózki bagażowe), charakteryzują się dużą siłą uciągu, małymi wymiarami gabarytowymi i dużą zwrotnością.

 

 

Wózki specjalne są to wózki, których konstrukcja została dopasowana do specjalnych indywidualnych warunków użytkownika.

Wózki jezdniowe specjalne.

 

Wózki podnośnikowe to urządzenia transportu wewnątrzzakładowego, służą do pionowego lub poziomego transportu ładunków. Umożliwiają składowanie ładunków na różnych wysokościach, w granicach określonych ich konstrukcją.

Zgodnie z definicją kodeksu ruchu drogowego jest to pojazd wolnobieżny, którego konstrukcja ogranicza jego prędkość do 25 km/h.

 

 

Dodatkowym kryterium podziału wózków podnośnikowych jest mechanizm podnoszenia:

 

W tej kategorii urządzeń wyróżnia się:

 

-wózki z czołowym mechanizmem podnoszenia (widły lub inny osprzęt roboczy zainstalowany jest z przodu wózka – przed operatorem)

 

Wózek z czołowym mechanizmem podnoszenia.

 

 

-wózki z bocznym mechanizmem podnoszenia wózki z masztem lub karetką z widłami, które mogą być wysuwane lub wciągane wzdłuż wózka. Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest pobieranie, podnoszenie oraz spiętrzanie i rozpiętrzanie ładunku wzdłuż jednego boku wózka.

 

 

 

Wózki specjalizowane

 

-wózki podnośnikowe ze zmiennym wysięgiem (teleskopowy układ podnoszenia)

 

 

Wózki jezdniowe można podzielić jeszcze ze względu na sposób ich kierowania:

 

- wózki jezdniowe prowadzone

- wózki jezdniowe z podestem dla operatora

- wózki jezdniowe z siedziskiem dla operatora

- wózki jezdniowe zdalnie sterowane

 

 

Osprzęt dodatkowy do wózków widłowych:

 

Zróżnicowane zapotrzebowanie produkcyjne w poszczególnych zakładach powodują, że wózki jezdniowe bardzo często znajdują zastosowanie podczas innych prac transportowych, bardziej wyspecjalizowanych. Wózki widłowe często wyposaża się w dodatkowy osprzęt roboczy odpowiedni dla każdego wózka i przystosowany do konkretnych czynności.

 

Do pomocniczego (dodatkowego) osprzętu roboczego można zaliczyć.

 

 

 

Budowa wózków widłowych jezdniowych:

 

Każda maszyna, każde urządzenie mechaniczne składa się z określanego zbioru części składowych, które ogólnie nazywamy częściami maszyn.

Niektóre z nich są niepodzielne (np.: kierownica, felga koła), inne tworzą zespół przeznaczony do określonych czynności np. skrzynia biegów.

Wózki jezdniowe widłowe to pojazdy niskopodłogowe, napędzane silnikiem, jeżdżące na kołach, mogące się swobodnie przemieszczać w różnych kierunkach.

Cechą charakterystyczną jest maszt umożliwiający podnoszenie ładunków.

 

 

Wózek podnośnikowy składa się następujących podstawowych elementów.

 

rama wózka widłowego – wykonana z odpowiednio uformowanej stali

podwozie wózka – na podwozie składają się koła, zazwyczaj trzy lub cztery zależnie od modelu urządzenia

maszt wózka – część zamontowana pionowo z przodu urządzenia, która pozwala na opuszczanie, podnoszenie i przechylanie ładunków

przeciwwaga wózka – jej głównym celem jest zapewnienie odpowiedniego obciążenia dla pojazdu przy przewożeniu ładunków, najczęściej ma formę bloku stalowego w tylnej części

silnik wózka widłowego w pojazdach stosuje się głównie silniki niskoprężne zasilane gazem LPG, benzyną, a także silniki wysokoprężne zasilane olejem napędowym, również popularne są silniki elektryczne i akumulatorowe

widły do wózków mają kształt litery L i są poruszane w pionie przez łańcuch. Widły mogą być wymienione także na innego rodzaju osprzęt, na przykład przystosowany do przewozu pudeł kartonowych, beczek

karetka wózka – płyta czołowa pojazdu, która jest zamontowana do masztu, do karetki przymocowane są widły i krata ochronna

krata ochronna wózka – zabezpiecza przed osuwaniem się przewożonych ładunków

klatka bezpieczeństwa – zabezpiecza operatora urządzenia przed spadającymi na niego z góry ładunkami

kabina operatora wózka widłowego – przeznaczona do operowania pojazdem, znajdują się w niej takie elementy jak kierownica, pedały, dźwignie, które pozwalają na sterowanie całym pojazdem. Kabina jest otwarta, jednak obudowana, co powoduje, że osoba znajdująca się wewnątrz jest ochroniona przed ewentualnymi wypadkami

 

  

Budowa wózka widłowego.

 

 

Rodzaje kół jezdnych:

 

 • Ogumienie do wózków widłowych pełne bez bieżnika ( opony superelastyczne gładkie, masywy gładkie, opony pełne gładkie, opony czarne, opony niebrudzące) – składa się z obręczy pokrytej nakładką z twardej gumy.Może być używane tylko na twardych, gładkich nawierzchniach, ponieważ bardzo słabo amortyzuje wstrząsy. Jest najbardziej stabilne, jednakże nie nadaje się do szybkiej jazdy.
 • Ogumienie do wózków widłowych pełne z bieżnikiem (opony superelastyczne z bieżnikiem, opony pełne z bieżnikiem, opony lane, opony czarne, opony niebrudzące)
 • Ogumienie do wózków widłowych pneumatyczne ( opony pneumatyczne radialne, opony pneumatyczne diagonalne, opony czarne, opony niebrudzące) – składa się z obręczy i opony wypełnionej powietrzem lub dętką z powietrzem. Może być używane na różnych nawierzchniach, bardzo dobrze amortyzuje wstrząsy. Jest najmniej stabilne niż opony superelastyczne, jednakże nadaje się do szybkiej jazdy.

 

Budowa standardowego mechanizmu podnoszenia wózka jezdniowego:

 

Standardowy mechanizm podnoszenia wózka widłowego składa się z następujących elementów:

 

• Masztu (rama zewnętrzna i wewnętrzna)

• Siłownika hydraulicznego

• Karetki

• Łańcuchów

 

Rama zewnętrzna wózka widłowego jest elementem o stałej wysokości stanowiącym prowadnicę dla ramy wewnętrznej. Wykonana jest z dwóch ceowników połączonych przewiązkami. W jej górnej części znajdują się rolki prowadzące ramę wewnętrzną, natomiast w dolnej części podstawy ustawiony jest siłownik hydrauliczny.

Z boku zamontowane są uchwyty siłowników przechyłu.

 

Rama wewnętrzna ( część wysuwana) jest elementem ruchomym stanowiącym prowadnicę dla karetki wózka widłowego. W jej górnej części zamontowane jest tłoczysko siłownika hydraulicznego, natomiast w dolnej części znajdują się rolki. Siłownik hydrauliczny jest elementem ruchomym składającym się z cylindra, tłoczyska i belki z rolkami.

W górnej części zamocowany jest do ramy wewnętrznej, natomiast w dolnej części opiera się o stopę ramy zewnętrznej.

 

Karetka, inaczej płyta czołowa wózka jezdniowego jest elementem ruchomym, na którym zawieszone są widły lub inny osprzęt. Karetka wyposażona jest w rolki, dzięki którym toczy się po ramie wewnętrznej.

 

 

Rodzaje mechanizmów podnoszenia w wózku widłowym:

 

Maszt standardowy STD– charakteryzuje się małym wolnym skokiem karetki. Podniesienie karetki na niewielką wysokość powoduje jednocześnie wysuw ramy wewnętrznej. Wózki z takim mechanizmem nie powinny być stosowane w niskich krytych pomieszczeniach, ponieważ przyrost wysokości wózka nie jest równy wysokości,  na którą podnoszony jest ładunek. Można łatwo spowodować uszkodzenie konstrukcji dachu.

Maszt podwójny, tzw. duplex – charakteryzuje się dużym wolnym skokiem karetki na całą wysokość mechanizmu podnoszenia. W pierwszej fazie podnoszenia wysokość masztu wózka jest stała i nie zmienia się, a ładunek podnoszony jest na wysokość ramy zewnętrznej. W drugiej fazie podnoszenia przyrost wysokości wózka jest równy wysokości, na którą podnoszony jest ładunek. Dlatego też wózki z takim mechanizmem podnoszenia wykorzystywane są do prac przeładunkowych w niskich pomieszczeniach.

Maszt Triplex – składa się z dwóch ram wewnętrznych, siłownika teleskopowego i dwóch par łańcuchów. Wózki z takim mechanizmem podnoszenia pozwalają na wysokościowe składowanie ładunku.

 

 

Główne mechanizmy wózka podnośnikowego:

 

• Mechanizm jazdy – odpowiedzialny za ruch poziomy wózka.

• Mechanizm podnoszenia – odpowiedzialny z ruch pionowy karetki.

• Mechanizm wychyłu – odpowiedzialny za wychył lub przechył masztu

• Mechanizm przesuwu – odpowiedzialny za boczny przesuw karetki w wózkach wyposażonych w karetkę przesuwną

• Mechanizm obrotu – odpowiedzialny za ruch obrotowy w wózkach wyposażonych w chwytak obrotowy.

 

Główne układy wózka podnośnikowego:

• Układ hamulcowy

• Układ kierowniczy

• Układ hydrauliczny

• Układ napędowy

• Układ elektryczny

 

Układy hydrauliczne spełniają bardzo ważne funkcje w każdym wózku podnośnikowym decydując jednocześnie o bezpieczeństwie pracy wózka widłowego. Warunkiem bezpiecznej i prawidłowej pracy każdego układu hydraulicznego jest jego szczelność.

 

Układ hydrauliczny mechanizmu podnoszenia i wychyłu niezależnie od napędu i typu wózka składa się z następujących elementów.

• Zbiornika

• Pompy

• Rozdzielacza z zaworem przelewowym

• Filtrów

• Siłowników

• Zaworów regulacyjnych

• Złącz i przewodów

• Oleju

 

Zasada działania instalacji hydraulicznej w mechanizmie podnoszenia i wychyłu:

 

Po przesunięciu dźwigni sterującej ruchami podnoszenia lub wychyłu w pozycję 1 pompa

hydrauliczna zostaje uruchomiona przez silnik, ssie olej ze zbiornika i przekazuje go do rozdzielacza. Wytłoczony przez pompę olej kieruje się przez sekcję rozdzielacza o jednostronnym działaniu do cylindra. Olej przepływa swobodnie do cylindra i uruchamia go.

Po przesunięciu dźwigni sterującej ruchami podnoszenia lub wychyłu w pozycję 2 pompa nie pracuje, sekcja rozdzielacza o jednostronnym działaniu otwiera drogę dla przepływu oleju z powrotem z cylindra, który pod działaniem ciśnienia wytworzonego przez ciężar ładunku zostaje wtłoczony do zbiornika.

Po ustawieniu dźwigni sterującej ruchami podnoszenia lub wychyłu w położeniu neutralnym pompa hydrauliczna nie pracuje a rozdzielacz zamyka drogę z cylindrów z powrotem i zatrzymuje je na niezmienionej pozycji.

 

 

Czynności operatora wózka widłowego przed rozpoczęciem pracy na wózku:

 

-praca może być wykonywana wyłącznie wózkiem jezdniowym posiadającym ważną decyzję UDT zezwalającą na jego eksploatację -w czasie eksploatacji wózka należy przestrzegać instrukcji obsługi oraz instrukcji stanowiskowej bhp -w przypadku stwierdzenia uszkodzenia wózka należy go bezzwłocznie unieruchomić oraz natychmiast powiadomić przełożonego

 

 

Obowiązki operatora wózka widłowego:

 

• Sprawdzenie książki eksploatacji, pod kątem stwierdzenia ewentualnych wpisów

o usterkach

• Wzrokowe oględziny wózka zwracając uwagę czy nie ma widocznych zagięć lub uszkodzeń, czy nie brakuje śrub lub nakrętek na połączeniach, sprawdzić stan spoin na połączeniach spawanych oraz czy w miejscu postoju wózka nie ma widocznych plam po wycieku paliwa, oleju lub innych cieczy.

• Kontrola stanu ogumienia – w ogumieniu superelastycznym sprawdzamy wzrokowo stan nakładki gumowej oraz czy widoczny jest pasek kontrolny wytłoczony na obwodzie nakładki, linia 60J. W ogumieniu pneumatycznym sprawdzamy czy nie występują pęknięcia lub nacięcia, sprawdzamy głębokość bieżnika. Bardzo ważna jest kontrola ciśnienia w oponach w wózku widłowym. Jeżeli nie posiadamy ciśnieniomierza, wówczas porównujemy wzrokowo, czy ugięcie opon we wszystkich kołach jest takie samo i nie za płaskie. Dla bezpieczeństwa pracy wózkiem bardzo ważne jest stosowanie odpowiedniego ciśnienia w oponach pneumatycznych. W momencie zakupu opon pneumatycznych użytkownik powinien upewnić się jakie ciśnienie zaleca producent opon do danego rozmiaru opony. Przy kontroli ogumienia należy również zwrócić uwagę na to, czy wszystkie nakrętki mocujące obręcz koła są w komplecie i prawidłowo dokręcone.

Kontrola łańcuchów mechanizmu podnoszenia w wózku widłowym – sprawdzamy czy ogniwa lub płytki nie są zdeformowane, czy nie ma rys i pęknięć oraz czy nie są nadmiernie skorodowane. Następnie prostujemy maszt do pionu, opuszczamy widły do podłoża i sprawdzamy, czy oba łańcuchy są jednakowo napięte. Łańcuchy nie mogą być sztywne ani luźne. Powinny być tak wyregulowane, aby widły znajdowały się na wysokości około 1,5 cm od podłoża. Wyciągnięcie się łańcuchów na długości kontrolujemy za pomocą szablonu do mierzenia stopnia zużycia łańcucha. Łańcuchy należy wymienić, gdy ogniwa są zdeformowane, popękane lub skorodowane, nie ma już możliwości ich naciągu śrubami regulacyjnymi lub gdy wyciągnęły się na swojej długośc powyżej 2% od długości początkowej (chyba, że producent w DTR inaczej )

• Kontrola wideł na wózku widłowym – obserwujemy, czy nie ma pęknięć na zgięciu i uchwytach, sprawdzamy kąt rozwarcia, stopień zużycia oraz działanie zabezpieczeń zamocowanych na karetce. Dopuszczalne zużycie wideł na swojej grubości wynosi maksymalnie 10%, lecz nie więcej niż 5 mm.

• Kontrola działania mechanizmu podnoszenia i wychyłu – wykonujemy mechanizmem ruchy pozorowane w pełnym zakresie bez obciążenia.

• Kontrola działania sprężyn zwrotnych – polega na sprawdzeniu czy dźwignie, przyciski i pedały wyposażone w sprężyny są sprawne.

• Kontrola układu kierowniczego – obracamy kołem kierowniczym do oporu w prawo i w lewo. Układ kierowniczy powinien pracować równomiernie, bez zacięć, a skręt kół kierowanych powinien być proporcjonalny do kąta obrotu koła kierownicy.

 • Kontrola działania hamulca pomocniczego (hamulca ręcznego) – w wózkach z manualną skrzynią biegów zaciągamy mocno dźwignię hamulca i próbujemy ruszyć z miejsca puszczając sprzęgło bez wciskania pedała gazu. Wózek nie powinien ruszyć z miejsca, a silnik powinien zgasnąć. W wózkach z automatyczną skrzynią biegów zaciągnięcie hamulca ręcznego powinno spowodować, że wózek po włożeniu kierunku jazdy nie będzie reagował na naciśnięcie pedału przyspieszenia.

• Kontrola działania hamulca zasadniczego (nożnego) – składa się z czterech etapów. -Sprawdzamy poziom płynu hamulcowego. Sprawdzamy czy hamulec działa – naciskamy pedał hamulca, który powinien stawiać opór i nie opaść do podłogi. Sprawdzamy skuteczność hamowania – powoli ruszamy wózkiem z miejsca i gwałtownie hamujemy. Wózek powinien się od razu zatrzymać. Sprawdzamy równomierność hamowania – rozpędzamy wózek do dużej prędkości i gwałtownie hamujemy zwracając uwagę czy nie ściąga wózka na jedną stronę.

Kontrola szczelności układu hydraulicznego w mechanizmie podnoszenia i wychyłu – polega na zdiagnozowaniu wycieków zewnętrznych i wewnętrznych. Wycieki zewnętrzne widoczne są wzrokowo i występują na przewodach hydraulicznych i ich połączeniach. Wycieki wewnętrzne występują pomiędzy cylindrem a tłoczyskiem siłownika lub pomiędzy poszczególnymi elementami tłoczyska teleskopowego, dlatego też nie można ich zdiagnozować wzrokowo. Kontrola wycieku wewnętrznego w wózku widłowym polega na podniesieniu ładunku na wysokość co najmniej 2500 mm lub wysokość umożliwiającą wysunięcie się wszystkich elementów tłoczyska teleskopowego, wyprostowaniu masztu do pionu i zgaszeniu silnia (wyjątek stanowią wózki z elektrozaworem). W czasie pierwszych 10 minut opadnięcie ładunku nie powinno przekroczyć 10 cm, a wychył masztu od pionu nie powinien przekroczyć 50 cm (w masztach o wychyle mniejszym niż 50cm – sprawdzamy 0,50 na minutę.

• Kontrola poziomu paliwa, oleju i innych cieczy roboczych.

 

 

Po wykonaniu przeglądu dziennego wózka operator powinien:

 

• Wpisać uwagi o stanie technicznym wózka do książki eksploatacji UTB

• Niezwłocznie powiadomić przełożonego w przypadku wykrycia usterki.

• Powiadomić Urząd Dozoru Technicznego lub Inspekcję Pracy w przypadku, gdyby przełożony zmuszał nas do pracy niesprawnym wózkiem.

 

 

Po zakończonej pracy wózkiem do obowiązków operatora należy:

• Oczyszczenie wózka

• Ustawienie wózka w miejscu postoju lub na stanowisku do ładowania baterii

• Sprawdzenie stanu technicznego wózka

• Opuszczenie wideł do podłoża i zaciągnięcie hamulca ręcznego

 • Zabezpieczenie wózka przed uruchomieniem przez osoby postronne, poprzez wyjęcie kluczyka ze stacyjki i wciśniecie grzybka odcinającego zasilanie.

 

Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami widłowymi.

Przed uruchomieniem silnika należy sprawdzić, czy dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji neutralnej. Kierowca powinien przestrzegać instrukcji uruchomienia i obsługi silnika.

 

 

Kierowca w czasie jazdy wózkiem widłowym powinien:

 

1. Monitorować prawidłowość działania zespołów i mechanizmów wózka jezdniowego, tj.

kontrolować.

 

 • Pracę silnika
 • Stopień wyładowania akumulatora
 • Prawidłowość działania układu kierowniczego i hamulcowego
 • Prawidłowość działania układu hydraulicznego (mechanizm podnoszenia, wychyłu i
 • osprzęt dodatkowy
 • działanie sprzęgła i skrzyni biegów
 • oświetlenie i lampki sygnalizacyjne

 

2. Wykonywać pracę w kasku ochronnym:

3. Usytuować się na miejscu kierowcy w taki sposób, aby widział trasę przejazdu, a jeżeli

4. Jeżeli wysokość ładunku ogranicza widoczność, wówczas powinien jechać tyłem.

5. Przestrzegać obowiązujących przepisów i zasad ruchu drogowego.

6. Zachować bezpieczną odległość od innych wózków widłowych jezdniowych oraz przemieszczających się osób.

7. Prowadzić wózek jezdniowy z prędkością dostosowaną do warunków występujących w miejscu pracy.

8. Transportować ładunki o masie nie przekraczającej udzwigu nominalnego wózka.

9. Podczas jazdy trzymać nogi na podeście oraz nie wystawiać kończyn poza obrys wózka.

10. Składować ładunki wyłącznie z zasadami bezpiecznego składowania

11. W czasie podnoszenia i opuszczania ładunku zwrcać uwagę czy w zasięgu pracy wózka nie

znajdują się ludzie.

12. Manewry ruszania, hamowania, podnoszenia oraz opuszczania ładunku wykonywać płynnie oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

13. W czasie jazdy jeździć z widłami podniesionymi na wysokość ok. 300 mm ponad powierzchnię oraz masztem pochylonym maksymalnie na wózek.

14. Przy zjeździe z rampy lub innej pochyłości należy zawsze jechać tyłem.

15. Dokonywać zmiany kierunku jazdy tylko po całkowitym zatrzymaniu się wózka.

16. Należy zawsze uwzględniać przy pracy na zewnątrz warunki atmosferyczne jak wiatr, widoczność, wyładowania atmosferyczne, deszcz.

17. Zachować bezpieczne odległości od sieci energetycznych.

 

 

 

Wiadomości z zakresu higieny pracy:

 

Wózki jezdniowe, jako urządzenia techniczne są maszynami specjalnymi, przeznaczonymi do zupełnie innych zadań niż pojazdy samochodowe. Pomimo pozornych podobieństw w prowadzeniu, należy pamiętać przede wszystkim o różnicach konstrukcyjnych, zmieniających w istotny sposób właściwości jezdne tych maszyn. W przypadku wózków jezdniowych zasadnicza różnica polega na tym, że pracują one na bardzo ograniczonych przestrzeniach i mają zupełnie inne charakterystyki jezdne ( np/ tylne koła skrętne). Dlatego operatorzy wózków jezdniowych musza mieć świadomość specyficznych zasad bezpieczeństwa jazy wózkiem widłowym.

 

 

Zagrożenia przy pracy wózkiem jezdniowym widłowym:

• przewrócenie się wózka podnośnikowego w przypadku utraty jego stateczności

• oparzenie łukiem elektrycznym w razie powstania zwarcia w przewodach lub aparaturze łączeniowej

• oparzenie kwasem siarkowym lub elektrolitem używanym do zalewania akumulatorów

• porażenie prądem elektrycznym z baterii wózka lub ze stanowiska do ładowania

akumulatorów

• zatrucie toksycznymi spalinami wydzielanych przez silniki

• spadanie wysoko składowanych ładunków

• wybuch lub pożar wózka spowodowany nieszczelnością instalacji w wózkach zasilanych gazem propan-butan

• wypadki w ruchu drogowym

 

 

Zasady bezpiecznego ruszania i hamowania wózkiem widłowym

 

Zarówno proces ruszania jak i hamowania wózkiem wymaga od kierowcy dużej uwagi i koncentracji. Ruszanie i hamowanie powinno odbywać się w sposób kontrolowany, powoli i płynnie, tak aby uniknąć:

-zderzenia z przeszkodą wskutek utraty panowania nad wózkiem jezdniowym

- przemieszczenia się ładunku na widłach

- upadku ładunku

 

Należy pamiętać, że w trakcie hamowania powstaje siła bezwładności, która przeciwstawia sile hamowania. Może ona spowodować przesunięcie ładunku, a nawet jego całkowite zsunięcie się z wideł.

 

Bezpieczne i skuteczne hamowanie zależy w dużej mierze od:

-warunków drogowych (nawierzchni, po jakiej porusza się wózek)

-warunków atmosferycznych

-masy całkowitej wózka

 

Wszystkie te czynniki łącznie będą decydowały o długości drogi hamowania.

Droga ta jest krótsza jeżeli wózek jest pusty, wzrasta natomiast wraz ze wzrostem masy przewożonego ładunku.

 

 

Ważne zasady przy hamowaniu i ruszaniu wózkiem widłowym:

 

-niedopuszczalne jest gwałtowne naciskanie na pedał przyśpieszenia oraz hamowania -w czasie jazdy najgroźniejsze jest hamowanie na drogach śliskich, na zakrętach i na pochyłościach.

 

 

Zasady bezpiecznego manewrowania

 

Poruszając się wózkiem podnośnikowym jezdniowym należy pamiętać, że widły powinny być ułożone zawsze w pozycji transportowej. Maszt powinien być odchylony maksymalnie do tyłu (pochylony na operatora) a widły uniesione na wysokość ok. 300 mm ponad poziom drogi transportowej, niezależnie od tego czy poruszamy się wózkiem z ładunkiem czy też bez niego.

 

Poruszanie się wózkiem jezdniowym musi odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad związanych z bezpieczeństwem ruchu oraz zachowaniem pełnej kontroli nad wózkiem.

 

Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa  w czasie jazdy wózkiem może wynikać z instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta pojazdu, jak i z obowiązujących przepisów (Dyrektywa 2009/104/WE dyrektywa użytkowania maszyn).

Pracodawca zobowiązany jest uwzględnić ten obowiązek w zakładowej instrukcji eksploatacji wózków jezdniowych, a kierowca bezwzględnie respektować.

 

 

W celu poprawienia widoczności podczas transportowania ładunków wielkogabarytowych należy zastosować jazdę tyłem, obserwując drogę w kierunku jazdy wózkiem. Jeżeli wózek musi jechać w kierunku w którym operator ma utrudnioną widoczność konieczna jest pomoc dodatkowego pracownika.

 

Pokonywanie zakrętów wózkiem:

• należy unikać gwałtownego ruszania

• przy skręcaniu należy jechać zawsze powoli – wózek może się przechylać nawet przy bardzo wolnej jeździe czy podczas jazdy bez ładunku

• zawsze należy upewnić się, że z tyłu za wózkiem widłowym jest wystarczająco dużo miejsca – wózek ma mniejszy promień skrętu, a tym samym jego tył przesuwa się bardzo szybko

• przy skręcaniu z szerokiego przejścia do wąskiego należy rozpocząć skręt możliwie blisko naprzeciwległej ściany  ( tylko wtedy wózek wejdzie na wprost do wąskiego przejścia).

 

Pamiętaj! Połączenie szybkiej jazdy wózkiem i gwałtownego skręcania kół może doprowadzić do wywrócenia wózka.

 

Pamiętaj! o obowiązku zapinania pasów bezpieczeństw.

Pamiętaj! Jeżeli wózek wywraca się – nigdy nie wyskakuj, trzymaj się mocno.

 

 

Jazda wózkiem widłowym jezdniowym po pochyłościach

W czasie jazdy po pochyłościach ze względów bezpieczeństwa ładunek na wózku musi znajdować się od strony pochyłości w celu podparcia na ramie wideł. Należy pamiętać by nigdy nie zawracać na pochyłościach. Ze względu na możliwość przewrócenia wózka nie wolno także jeździć w poprzek pochyłości.

 

Stabilność i stateczność wózka podnośnikowego:

Stateczność wózka podnośnikowego zależy od takich czynników jak: wymiary i kształt ładunku, wysokość podnoszenia ładunku, pochylenie do przodu i do tyłu, ciśnienie w ogumieniu oraz od sił dynamicznych.

Siły dynamiczne są wynikiem przyśpieszenia hamowania, zakręcania, jazdy na nierównej powierzchni lub na pochyłościach.

Pochylenie masztu do przodu z uniesionym ładunkiem wpływa niekorzystnie na stateczność wózka widłowego ku przodowi i na stateczność boczną, w czasie przemieszczania uniesionego ładunku dokonuj przechyłów tylko tyle na ile jest to konieczne.

 Wózek może przewrócić się gdy maszt jest wychylony do przodu przy przenoszeniu ładunku.

 

 

Stateczność wózka jest również zagrożona przez.

• Zbyt szybką jazdę na zakrętach

• Jazdę z podniesionym ładunkiem

• Wjeżdżanie na przeszkody

• Zawracanie i jazda ukosem na wzniesieniach

• Transportowanie ruchomych ładunków

• Jazdę po nierównym terenie

• Przeciążenie wózka

• Jazdy podczas silnego wiatru

 

Udźwig nominalny wózka widłowego – jest to największa dopuszczalna masa ładunku, jaką wózek może podnieść do określanej wysokości pod warunkiem, że odległość środka ciężkości podnoszonego ładunku od czoła wideł nie przekracza wartości podanej w DTR (dokumentacji techniczno-ruchowej) najczęściej jest to 500 lub 600 mm.

Dopuszczalne obciążenie wózka jest zmienne i zależy od odległości środka ciężkości podnoszonego ładunku od czoła wideł oraz od wysokości, na jaką podnosimy ładunek.

Wraz ze zwiększaniem się tych odległości zmniejsza się dopuszczalny ciężar podnoszonego ładunku.

Mówimy wówczas o udźwigu zredukowanym w wózku widłowym. Dlatego też na każdym wózku, w miejscu widocznym dla kierowcy powinna być umieszczona tabliczka zredukowanego udźwigu obrazująca powyższe zależności.

 

 

 

Wiadomości o dozorze technicznym wózków widłowych:

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 21/grudnia 2000r/ (Dz/ U/ Nr 122, poz/ 1321) o dozorze technicznym wózki widłowe są objęte dozorem technicznym.

Ustawa o dozorze technicznym określa zasady, zakres i formy dozoru technicznego oraz organy właściwe do jego wykonania.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003r/ zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz/ U/ Nr 28, poz/ 240), od dnia 18 sierpnia 2003r wózki z mechanicznym napędem podnoszenia, stały się urządzeniem podlegającym Urzędowi Dozoru technicznego. Podczas ich eksploatacji organ dozoru technicznego przeprowadza kontrolę stanu technicznego, wykonuje odbiorcze, okresowe i doraźne badania oraz sprawdza kwalifikacje osób obsługujących i konserwujących.

 

Organy dozoru technicznego:

• Urząd Dozoru Technicznego (UDT) – wykonuje dozór techniczny nad urządzeniami objętymi ustawą z wyłączeniem urządzeń podlegających specjalistycznym jednostkom dozoru (TDT i WDT).

• Transportowy Dozór Techniczny (TDT) – wykonuje dozór techniczny nad urządzeniami zainstalowanymi na obszarze kolejowym, zbiornikami w tym cysternami wykorzystywanymi w ruchu kolejowym i drogowym.

• Wojskowy Dozór Techniczny (WDT) – wykonuje dozór techniczny nad urządzeniami zainstalowanymi na obszarze należącym do Ministra Obrony Narodowej/

 

Formy dozoru technicznego

• W pełnym zakresie – organ dozoru technicznego przeprowadza badanie odbiorcze urządzenia, wykonuje okresowe i doraźne badania techniczne oraz sprawdza kwalifikacje osób obsługujących i konserwujących dane urządzenie.

Badania okresowe wózków jezdniowych odbywają się co 1 rok dla wózków z podestem dla operatora oraz wózków z siedziskiem (konserwacja nie rzadziej niż co 30 dni).

 

• W ograniczonym zakresie – organ dozoru technicznego przeprowadza badanie odbiorcze urządzenia, wykonuje doraźne badania techniczne oraz sprawdza kwalifikacje osób obsługujących i konserwujących dane urządzenia. Zamiast corocznych badań okresowych dla wózków prowadzonych wykonywane są co 2 lata badania doraźne kontrolne (konserwacja nie rzadziej niż co 60 dni)/

 

Urządzenia objęte dozorem technicznym mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatację. Decyzja ta zawiera również informacje dotyczące formy dozoru jaka została na dane urządzenie nałożona (zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 pa{dziernika 2003r;);

 

Rodzaje badań urządzeń technicznych:

• Badanie odbiorcze wózków jezdniowych

• Badanie okresowe wózków jezdniowych

• Badanie nadzwyczajne (doraźne)

• Badanie eksploatacyjne

• Badanie kontrolne

• Badanie poawaryjne lub powypadkowe

 

 

Obowiązki użytkownika wózka jezdniowego widłowego:

 

Z powołanych wcześniej przepisów o dozorze technicznym wynikają następujące obowiązki, które ciążą na użytkownikach wózków jezdniowych:

 

• Zgłoszenie do właściwego oddziału dozoru technicznego w formie odpowiedniego wniosku, zamiaru użytkowania urządzenia technicznego.

• Wstrzymanie się z eksploatacją nowo zainstalowanego urządzenia do czasu otrzymania decyzji na jego użytkowanie, wydanej przez właściwy organ UDT

• Zorganizowanie obsługiwania i konserwowania urządzenia przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia nadane przez organ dozoru technicznego lub przez inną właściwą jednostkę

• Niezwłoczne powiadomienie właściwego terenowo organu dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu lub nieszczęśliwym wypadku, związanym z eksploatacją urządzenia technicznego

• Uzgadnianie zamiaru i sposobu przeprowadzania napraw i przeróbek urządzenia z organami dozoru technicznego.

• Zapewnienie warunków do sprawnego i bezpiecznego wykonywania czynności dozoru technicznego oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów i informacji

• Wykonywanie zaleceń wydawanych przez organy dozoru technicznego

• Przechowywanie księgi rewizyjnej wózka widłowego

 

Księga rewizyjna wózka widłowego jezdniowego.

Księga rewizyjna wózka widłowego jezdniowego.

 

 

 

Na podstawie ustawy o dozorze technicznym za nieprzestrzeganie przepisów grożą użytkownikowi kary grzywny lub pozbawienia wolności!

Kara grzywny lub pozbawienia wolności grozi za:

• Użytkowanie wózka nieodebranego przez UDT (bez decyzji)

• Użytkowanie wózka wstrzymanego przez UDT (wbrew decyzji)

• Samoczynne modernizowanie (przerabianie) wózka widłwoego

 

Tylko kara grzywny grozi za:

• Utrudnianie czynności dozorowych

• Niezgłoszenie wypadku lub poważnej awarii

 

 

 

Wymiana butli gazowej w wózku widłowym:

Wózek nie może stać na studzience kanalizacyjnej, ani w pobliżu otwartych okienek piwnicy; Operator powinien mieć założone rękawice ochronne oraz używać klucza nieiskrzącego;

1.         Zakręcić zawór butli

2.         Silnik powinien zgasnąć po wyczerpaniu gazu z instalacji

3.         Odłączyć końcówkę przewodu elastycznego instalacji od zaworu butli

4.         Zwolnić mocowanie butli na wózku

5.         Zdjąć pustą butlę z wózka

6.         Sprawdzić stan pełnej butli

7.         Włożyć pełną butlę do mocowania na wózku

8.         Umocować butlę gwintowaną końcówką do dołu

9.         Połączyć końcówkę przewodu elastycznego instalacji z zaworem butli

10.       Odkręcić zawór butli

11.       Sprawdzić, czy połączenie jest szczelne

 

 

 

Instrukcja Higieny Pracy na stanowisku kierowcy wózka jezdniowego

Do obsługi wózka widłowego może być dopuszczony pracownik, który posiada:

• Ważne uprawnienia do obsługi wózka

• Ukończone 18 lat

• Dobry stan zdrowia do prowadzenia wózków jezdniowych potwierdzony świadectwem lekarskim

• Ukończony kurs na wózki widłowe

• Został odpowiednio przeszkolony i zapoznał się z treścią „Instrukcji bhp przy obsłudze wózka widłowego" oraz „Instrukcją użytkowania i konserwacji wózka”

• Do pracy przy obsłudze wózka widłowego należy przystąpić wypoczętym, trzeźwym, ubranym w odzież roboczą, a na głowie kask ochronny.

 

Operatorowi wózka widłowego jezdniowego zabrania się:

• Usuwania tabliczek i naklejek umieszczonych na wózku widłowym

• Wjeżdżania do pomieszczeń, gdzie wytwarzają się gazy lub pyły zapalne.

• Podnoszenia i przemieszczania osób na widłach lub ładunku

• Zabrania się operatorowi wysiadania z wózka podczas kierowania.

• Obsługiwania wózka widłowego bez kasku ochronnego

• Uruchamiania wózka, gdy ktoś jest pomiędzy wózkiem a stałą konstrukcją

• Przechodzenia pod uniesionymi widłami wózka

• Pozostawiania wózka widłowego w miejscach niedozwolonych tarasujących drogi lub utrudniających dostęp do wjazdów, urządzeń ppoż itp.

• Palenia papierosów lub wykonywania innych czynności mogących utrudniać operowanie wózkiem widłowym

• Pozostawiania kluczyka w stacyjce

• Używania wózka widłowego do pchania lub ciągnięcia przedmiotów

• Przekraczania dopuszczalnego udźwigu wózka widłowego

• Ładowania i przemieszczania ładunków niestabilnych

• Prowadzenia wózka widłowego w stanie nietrzeźwym, przekazywanie wózka osobom postronnym,

• Używania wózka niesprawnego technicznie

 

Każdy operator wózka widłowego powinien:

• Posiadać przy sobie aktualne pozwolenie na prowadzenie wózków widłowych

• Dbać o stan techniczny wózka i jego wygląd estetyczny

• W razie wątpliwości, co do możliwości bezpiecznego wykonania czynności transportowych, pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o udzielenie wskazówek.

 

 

 Instrukcja obsługi wózka widłowego.

Przykładowa instrukcja obsługi wózka widłowego Junghenrich 

 

 

 

Komentarze

 • andrzej szyszka

  z ta prawda opompieze nie pracuje to trochepoknociles ,pompa pracuje przecież jestzeatawiona z praca silnika.tylkoze jeśli ladunek opuszczamy lub dzwignie rozdzielacza sa w poz 0 to pompa jest natzw krótkim obiegu tj. zbiornik .pompa.rozdzielacz.zbiornk. i to jest przepływ bez obciążenia obciążeniem sa tu miejscowe opory przeplywudo ok.15bar.nie będę krytykowal innych niescislosci u mnie to ocena negatywna.

  23-04-2018 17:55:21

Dodaj komentarz

Ocena: 5.08/6 ( 24 głosy )

Podobne w: porady techniczne

Oznakowanie wózka widłowego, wózka jezdniowego.

Oznakowanie wózka widłowego, wózka jezdniowego.

  Oznakowanie wózka magazynowego widłowego, wózka jezdniowego   Wózki widłowe (wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia) zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 20…

Jakie uprawnienia wymagane są do obsługi i konserwacji wózków jezdniowych?

Jakie uprawnienia wymagane są do obsługi i konserwacji wózków jezdniowych?

Uprawnienia do obsługi wózków widłowych ( jezdniowych wózków podnośnikowych )   Osoby, które obsługują lub konserwują wózki jezdniowe podnośnikowe, są zobowiązane posiadać odpowiednie uprawnienia.     Uprawnienia op…

Budowa wózka widłowego jezdniowego.

Budowa wózka widłowego jezdniowego.

  Budowa wózka widłowego Wózki widłowe zbudowane są z następujących elementów konstrukcyjnych: rama wózka – wykonana z odpowiednio uformowanej stali podwozie – na podwozie składają się koła, zazwyczaj trzy lu…

Czy są dostępne zimowe akcesoria, osprzęt do wózków widłowych?

Czy są dostępne zimowe akcesoria, osprzęt do wózków widłowych?

Osprzęt zimowy do wózków widłowych. W okresie zimowym do wózków widłowych można zastosować osprzęt ułatwiający pracę wózkiem lub zmieniający fukcję wózka widłowego. Do takiego sprzetu zaliczamy przede wszystkim pługi ś…