Ręczne wózki paletowe z wagą z legalizacją. Legalizacja pierwotna i ponowna.

Ręczne wózki paletowe z wagą z legalizacją. Legalizacja pierwotna i ponowna.

Legalizacja wózków paletowych z wagą

 

Ręczne wózki paletowe z wagą w szybki i łatwy sposób umożliwiają zważenie towaru na paletach.

 

Zaletą paleciaków z wagą jest ich mobilność. Aby zważyć towar, wystarczy podjechać wózkiem pod paletę i w ciągu ok. minuty mamy wynik z ważenia.

Wózki paletowe ważące, mogą ważyć towar w różnych częściach magazynu, na rampie przy załadunku/rozładunku, bezpośrednio na samochodzie dostawczym. W przeciwieństwie do innych rozwiązań ważących, jak np. wagi paletowe, wózek jest bardziej mobilny.

 

 

Kupując wózek paletowy z legalizacją, klient otrzymuje towar po tzw. pierwszej legalizacji, która jest Oceną Zgodności. Taka legalizacja jest ważna 2 lata, licząc od 1 grudnia w roku, gdy wózek został pierwszy raz zalegalizowany.

 

Dla przykładu: wózek paletowy z wagą zalegalizowany w kwietnia 2020 roku, będzie miał ważną pierwszą legalizację 9 Ocenę Zgodności) do 1 grudnia 2022 roku.

 

O tym czy wózek ma legalizację czy nie, świadczą cechy zabezpieczające i odpowiednie oznakowanie, hologramy naklejone na wózku paletowym z wagą oraz Deklaracja WE ( powinna zostać dołączona do wózka w momencie zakupu).

 

Oznaczenia na wózku paletowym z wagą i legalizacją

 

Na nowym wózku paletowym, powinny znajdować się następujące oznaczenia:

 • znak CE
 • cechy legalizacyjne ( hologramy)
 • dwie ostatnie cyfry roku i numer jednostki, która dokonała Oceny Zgodności
 • numer seryjny wózka

Do wózka paletowego z wagą, powinna być dołączona deklaracja zgodności WE. 

 

Deklaracja WE wózka paletowego z wagą i legalizacją

 

W DEKLARACJI WE dla wózka paletowego z wagą, zawarta jest informacja, że wózek został wyprodukowany zgodnie z normą 2014/31/EU  - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (NAWI)

  

 

Przykładowe oznaczenia legalizacji wózka paletowego z wagą KPZ 71-9:

 

 

 

foto: przykładowa naklejka dla wózka paletowego z wagą KPZ 71-9 z legalizacją, cechy legalizacji

 

 

Wszystkie oznaczenia legalizacyjne na wózku paletowym umieszczone są na tabliczce znamionowej, znajdującej się na mierniku wagowym wózka paletowego z wagą.

 

Oznaczeń tych nie wolno zrywać i powinny być zawsze czytelne !

 

                    

 

Ponowna legalizacja wózka paletowego z wagą.

 

Po upływie ważności pierwszej legalizacji  ( Oceny Zgodności) paleciaka z wagą, obowiązek ponownej legalizacji spoczywa na właścicielu wózka paletowego.

 

Termin zgłoszenia przyrządu pomiarowego po raz pierwszy do ponownej legalizacji   -   2 lata ( liczy się od dnia 1 grudnia roku, gdy nastąpiła pierwsza Ocena Zgodności (legalizacja wózka) z wagą)

 

Okres ważności legalizacji ponownej   -  25 miesięcy ( liczy się od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja została dokonana). Np. wózek paletowy z wagą zalegalizaowany ponownie w dniu 1 lipca 2020, będzie miał ważną legalizację do dnia 31 lipca 2022.

Legalizację ponowną wózka paletowego z wagą przeprowadza się w odpowiednim Obwodowym Urzędzie Miar.

 

Pytania dotyczące legalizacji wózków paletowych z wagą.

 

1. Czy kupując ręczny wózek paletowy z wagą powinienem dostać papierowe świadectwo potwierdzające legalizację wózka?

 

Nie. O ważnej legalizacji wózka paletowego świadczą cechy naklejone na zalegalizowaną wagę. Oznakowanie to musi być czytelne, aby legalizacja wózka była ważna. Aby legalizacja była ważna, właściciel wózka musi posiadać papierową deklarację zgodności WE urządzenia ( powietrdzenie wyprodukowania zgodnie z obowiązującymi normami )

 

2. Z kim mam się kontaktować w sprawie ponownej legalizacji ręcznego wózka paletowego z wagą?

 

Z Urzędem Miar. Wykaz urzedów mozna znaleźć na głownej stronie www Urzędu Miar. Ponownej legalizacji wózka paletowego z wagą mozna zrobić na miejscu, w Obwodowym Urzedzie Miar. W tym celu trzeba skontaktować się z urzędem i umówić na termin badania. Następnie należy przyjechać z wózkiem paletowym do urzędu na badanie. 

Ponowną legalizację może też wykonać firma, która sprzedawała wózek paletowy z wagą i legalizacją. 

 

 

3. Przez jaki okres czasu jest ważna ponowna legalizacja wózka paletowego z wagą?

 

Ponowna legalizacja wózka z wagą jest ważna 25 miesięcy od daty ponownej legalizacji. 

 

 

4. Jakie dokumenty otrzymam od Urzędu Miar po wykonaniu ponownej legalizacji wózka.

 

Na prośbę uzytkownika, Urząd Miar może wydac papierowe poswiadczenie ponownej legalizacji wózka z wagą, ale nie jest dokument, który poświadcza legalizację. Najwazniejsze są cechy na samym zalegalizowanym urządzeniu. W przypadku ponownej legalizacji, zostaną na wózek naklejone cechy z datą ważności takiej legalizacji.

 

 

5. Czym się różni wzorcowanie wózka paletowego z wagą od legalizacji wózka paletowego z wagą?

Wzorcowanie, jest drugą możliwością, obok legalizacji, na sprawdzenie dokładności pomiarów i skuteczności działania wag, zamontowanych na wózkach paletowych.

Wzorcowanie wagi na wózku paletowym z wagą, wykonywane jest w specjalnie wytworzonych warunkach, które mają imitować te, które będą miały miejsce w czasie normalnej pracy wózka paletowego z wagą.

W świadectwie wzorcowania wózka paletowego z wagą, znajdować się będą wszelkie dane i parametry, takie jak data i czas badania ( wzorcowania), uzyskane wyniki pomiarów oraz błędy pomiarów.

Otrzymujemy, więc informacje, z jaką dokładnością waży waga, zamontowana na wózku paletowym.

Wyniki pomiarów odnosi się do jednostek miar obowiązujących w danym kraju.

Po dokonanym wzorcowaniu, użytkownik wózka paletowego z wagą otrzymuje „protokół wzorcowania”.

Taki protokół jest często wymagany w firmach, mających wdrożone systemy jakościowe ISO.

 

Wzorcowanie może być wykonane dla wózków paletowych z wagą z legalizacją, jak również dla wózków paletowych z wagą bez legalizacji.

 

Legalizacja wagi  w wózkach paletowych to zespół czynności obejmujących sprawdzenie wagi oraz stwierdzenie i poświadczenie, że spełnia wymagania metrologiczne określone we właściwych przepisach. W DEKLARACJI WE wózka pelwtowego z wagą, zawarta jest informacja, że wózek został wyprodukowany zgodnie z normą 2014/31/EU  - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (NAWI)

 

 

6. Kiedy jest potrzebne świadectwo wzorcowania dla wózka paletowego z wagą?

Wzorcowanie określa rzeczywistą dokładność wagi zamontowanej na ręcznym wózku paletowym. Może więc służyć do oceny jej przydatności oraz jej stanu technicznego.
Bezpośrednią przyczyną stosowania wzorcowania dla wózków paletowych z wagą są wymagania systemów jakości, np. ISO.
Norma PN-EN ISO 9001 luty 2009, mówi, że:
pkt. 7.6 Tam, gdzie niezbędne jest zapewnienie wiarygodnych wyników, wyposażenie pomiarowe należy wzorcować i/lub sprawdzać w ustalonych odstępach czasu lub przed użyciem w odniesieniu do wzorców jednostek miary powiązanych z międzynarodowymi lub państwowymi wzorcami jednostek miary.
Niekiedy wewnetrze procedury firmy, nakazują posiadanie protokołu wzorcowania dla wózków paletowych z wagą. Oczywiście, jeżeli wózek jest zalegalizowany, taki protokół nie jest wymagany.

 

 

7. Skąd mam wiedzieć, kiedy została wykonana pierwsza legalizacja mojego wózka paletowego z wagą? Nie posiadam papierowego potwierdzenia legalizacji.

 

Rok pierwszej legalizacji czyli Oceny Zgodności można odczytać z oznakowania zalegalizowanego wózka. Jest to cyfra znajdująca się obok znaku CE.

 

 Ważność legalizacji wózka paletowego z wagą.

 

 

9. Czy w momencie uszkodzenia hologramów i oznakowania legalizacji na wadze, legalizacja wózka jest ważna?

 

Niestety nie. Uszkodzenie cech legalizacji ręcznego wózka paletowego z wagą, jest równoznaczne z utratą legalizacji.

 

 

 

10. Jaki maksymalny udźwig może mieć wózek paletowy z wagą z legalizacją?


To zależy od producena wózków. Należy pamietać, że obok udżwigu ważna jest też działka. Jeżeli potrzebna jest waga z dokładną działką, np 200g, to wtedy wózki mają mniejszy udżwig.

 

 

W przypadku wózków paletowych z wagą KPZ, można wybrac między różnymi opcjami.

 

Typ wózka paletowego z wagą z legalizacją

Nośność wózka

Działka

Legalizacja

KPZ 71-9  z legalizacją

2000kg

1000g

Tak, klasa III

KPZ 71-8  z legalizacją

1500kg

1000g

Tak, klasa III

KPZ 71-8  z legalizacją

600kg

500g

Tak, klasa III

KPZ 71-7  z legalizacją

3000kg

1000g

Tak, klasa III

KPZ 71-7  z legalizacją

2500kg

1000g

Tak, klasa III

KPZ 71-7  z legalizacją

1100/2200kg

500/1000g

Tak, klasa III

KPZ 71-7  z legalizacją

2200kg

1000g

Tak, klasa III

KPZ 71-7  z legalizacją

1500kg

500g

Tak, klasa III

KPZ 71-7  z legalizacją

600kg

200g

Tak, klasa III

 

 

11. Używamy w firmie od roku wózek paletowy z wagą KPZ 71-9 bez legalizacji. Obecnie potrzebujemy wózek z legalizacją, gdzie mogę go zalegalizować?

 

Niestety takiego wózka nie można zalegalizować. Aby urządzenie miało legalizacje, musi być kupione jako zalegalizowane. Legalizować ponownie można tylko urządzenia kupione, jako urządzenia zalegalizowane. W tej sytuacji, pozostaje tylko kupno nowego wózka paletowego z legalizacją.

 

 

Komentarze

 • Marian Stolarski

  Czy ponowna legalizacja może być wykonana w miejscu gdzie pracuje wózek? Tak jak, to ma miejsce w przypadku badania UDT wózków widłowych ( inspektor UDT przyjeżdża do firmy, żeby zbadać wózek)

  02-08-2016 15:31:59

 • Dariusz

  Teoretycznie jest to możliwe. Można przywieźć do firmy pracownika Urzędu Miar, w celu wykonania badania ponownej legalizacji. Z reguły jest taka możliwość przy większej ilości wózków do ponownej legalizacji. Przy badaniu jednej sztuki nie ma takiej możliwości, wózek trzeba zawieźć do Urzędu.Do przeprowadzenia badania konieczne są wzorce masy. Mało kto z użytkowników wózków posiada wzorce masy, które są konieczne do przeprowadzenia badania.Wzorce muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania wydane przez Laboratorium Wzorcujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

  03-08-2016 13:45:51

 • Dariusz

  Teoretycznie jest to możliwe. Można przywieźć do firmy pracownika Urzędu Miar, w celu wykonania badania ponownej legalizacji. Z reguły jest taka możliwość przy większej ilości wózków do ponownej legalizacji. Przy badaniu jednej sztuki nie ma takiej możliwości, wózek trzeba zawieźć do Urzędu.Do przeprowadzenia badania konieczne są wzorce masy. Mało kto z użytkowników wózków posiada wzorce masy, które są konieczne do przeprowadzenia badania.Wzorce muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania wydane przez Laboratorium Wzorcujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

  03-08-2016 13:47:35

 • Artur Potoczek

  Czy mogę zalegalizować wózek paletowy, który kiedyś miał legalizację, ale nie została przedłużona w odpowiednim czasie? Niestety nie posiadam znaku CE do tego wózka.

  18-08-2016 22:26:48

 • Keli

  jaka jest różnica między legalizacją wózka paletowego z wagą a wzorcowaniem wózka????

  16-05-2017 08:22:25

 • Firma Spare

  odpowiedz do Artur Potoczek: niestety bez znaku CE czyli Świadectwa Zgodności, wózek paletowy nie może być zalegalizowany.

  31-08-2017 11:59:48

 • Kubracki

  Czy dobrze słyszałem że te przepisy mają się zmienić?

  12-04-2018 12:39:15

 • Karolczak

  Witam, czy te przepisy od tamtego czasu się już zmieniły?

  30-04-2018 11:41:29

Dodaj komentarz

Ocena: 6/6 ( 11 głos )

Podobne w: porady techniczne

Kiedy wózek paletowy po ocenie zgodności ( pierwotnej legalizacji) należy zgłosić do legalizacji ponownej?

Kiedy wózek paletowy po ocenie zgodności ( pierwotnej legalizacji) należy zgłosić do legalizacji ponownej?

Ocena zgodności wózka paletowego z wagą i ponowna legalizacja   Wózki paletowe z wagą ( wagi nieautomatyczne) wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności podlegają w użytkowaniu prawnej kontroli …

Wózki paletowe z wagą, paleciaki ważące - opis, charakterystyka.

Wózki paletowe z wagą, paleciaki ważące - opis, charakterystyka.

Wózki paletowe z wagą – dobór, charakterystyka   Na rynku oferowanych jest kilka typów wózków paletowych z wagą. Można je podzielić ze względu na kilka rodzajów kryteriów.   Podział wózków paletowych z wagą   Ze wz…

Jaki działa wózek paletowy, paleciak?

Jaki działa wózek paletowy, paleciak?

  Ręczne wózki paletowe to rodzaj wózków magazynowych z ręcznym unoszeniem ładunku i ręcznym pchaniem. Wózki tego typu stanowią podstawowe wyposażenie magazynów, hal produkcyjnych czy sklepów. Często stanowią ważne wyp…

Co to jest legalizacja wózka paletowego z wagą?

Co to jest legalizacja wózka paletowego z wagą?

  Legalizacja wózków paletowych z wagą   Każda waga nieautomatyczna wprowadzona do obrotu lub użytkowania po dniu 1 maja 2004 r. i stosowana do określania wagi: w obrocie handlowym przy paczkowaniu towarów będąc…

Wózek paletowy z wagą, paleciak z wagą KPZ 71-9 opinie, zalety

Wózek paletowy z wagą, paleciak z wagą KPZ 71-9 opinie, zalety

  Wózki paletowe z wagą, są przydatne do szybkiego i dokładnego ważenia towarów. Dzięki swojej mobilności, paleciak z wagą pozwala na ważnie ładunków w dowolnym miejscu. W przeciwnieństwie do wagi paletowej, która jest…

Jak wybrać wózek paletowy z wagą i legalizacją?

Jak wybrać wózek paletowy z wagą i legalizacją?

Ręczne wózki paletowe z wagą, mogą posiadać legalizację jednostki certyfikującej. Wózek paletowy z legalizacją, może być używany w obrocie handlowym jako wiarygodne źródło ważenia. Ręczne paleciaki z wagą i legalizacją…

Wózki paletowe z wagą ze stali szlachetnej oraz ze stali szlachetnej w wersji EX do pracy w strefie zagrożeń.

Wózki paletowe z wagą ze stali szlachetnej oraz ze stali szlachetnej w wersji EX do pracy w strefie zagrożeń.

  Ręczne wózki paletowe z wagą, występują również w wersji, do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, mogą być wykonane ze stali szlachetnej.   Wózki paletowe z wagą, w wersji EX, mogą być stosowane w obszarach zagroż…

Instrukcja obsługi wózka paletowego, paleciaka z wagą. Zasady użytkowania.

Instrukcja obsługi wózka paletowego, paleciaka z wagą. Zasady użytkowania.

  Wózek paletowy z wagą KPZ 71-9  nie jest przeznaczony do transportowania ładunku na dalsze odległości . Zaleca się użytkowanie wózka z wagą tylko do wazenia towaru i transportowania towaru na krótkich odcinkach.   …