Protokół wzorcowania, świadectwo wzorcowania a legalizacja wózków paletowych z wagą

 

Ręczne wózki paletowe z wagą mogą mieć różną dokładność ważenia.

 

Klienci często nie wiedzą, jak wygląda potwierdzenie dokładności wagi w wózku paletowym. Istnieją 3 mozliwości takiego potwierdzenia: protokół wzorcowania:

 

Protokół wzorcowania – dokument wydawany przez producenta wózka z wagą, tworzony w trakcie wzorcowania, zawierający zapisy dotyczące konkretnego wzorcowania wagi na wózku paletowym i umożliwiający jego ewentualne powtórzenie w tych samych warunkach pomiarowych, przy tych samych nastawach i w identycznych punktach pomiarowych. Wzorcowanie inaczej kalibracja to proces mający na celu sprawdzenie poprawności wskazań przyrządu. Na protokole wzorcowania klient otrzymuje informacje jakie są dokładnie błędy pomiarowe wagi.

 

Świadectwo wzorcowania  – oficjalny dokument wydawany przez akredytowaną instytucję Urząd Miar, zawierający wyniki wzorcowania wózka paletowego z wagą i poświadczający jego dokładność ważenia. Świadectwo wzorcowania może nie zawierać wyników wzorcowania, a tylko zapis poświadczający spełnienie warunków metrologicznych. Zdarza się to w przypadku, gdy zlecającego wzorcowanie nie interesuje poświadczenie konkretnych wartości, a tylko stwierdzenie, że wózek paletowy z wagą jest sprawny i może być użyty do pomiarów z dokładnością deklarowaną przez jego producenta. Jednak nawet wtedy musi ono zawierać odwołanie do protokołu wzorcowania (dokumentu wewnętrznego laboratorium pomiarowego), w którym przechowywane są szczegółowe zapisy dotyczące wyników tego konkretnego wzorcowania.

 

Legalizacja wózka paletowego z wagą – zespół czynności dokonywanych przez Urząd Miar  obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne. Dla wóżka z legalizacją klient nie otrzymuje dokumentu, z wynikami pomiarowymi wagi. O legalizacji wózka z wagą świadczy cecha ( naklejka) naklejona na wózku przez UM.

 

 

Aby wskazania przyrządów pomiarowych – wózków paletowych z wagą, można było uznać za wiarygodne, powinny one być okresowo poddawane kontroli. Kontrola dokładności ważenia może mieć różną formę:

 •        przesłanie wózka do producenta w celu potwierdzenia dokładności ważenia
 •        przesłanie wózka do producenta w celu sprawdzenia dokładności ważenia i potwierdzenia protokołem z wzorcowania
 •        przesłanie wózka do akredytowanej instytucji w celu wzorcowania potwierdzonego Świadectwem Wzorcowania
 •        przesłanie wózka do Urzędu Miar w celu ponownej legalizacji

 

Badanie dokładności wagi w wózku paletowym należy przeprowadzać za każdym razem, jeśli pojawią się wątpliwości co do wiarygodności wskazań przyrządu.

 

Komentarze

 • Pytanie

  Co jaki czas okresowo powinienem poddawać kontroli przyrządów pomiarowych?

  03-04-2018 12:17:29

 • Kazik

  Jak tylko zauważysz że może ważyć nie dokładnie

  15-05-2018 11:59:22

Dodaj komentarz

Ocena: 6/6 ( 4 głosy )

Podobne w: porady techniczne

Jaki działa wózek paletowy, paleciak?

Jaki działa wózek paletowy, paleciak?

  Ręczne wózki paletowe to rodzaj wózków magazynowych z ręcznym unoszeniem ładunku i ręcznym pchaniem. Wózki tego typu stanowią podstawowe wyposażenie magazynów, hal produkcyjnych czy sklepów. Często stanowią ważne wyp…

Wózki paletowe z wagą ze stali szlachetnej oraz ze stali szlachetnej w wersji EX do pracy w strefie zagrożeń.

Wózki paletowe z wagą ze stali szlachetnej oraz ze stali szlachetnej w wersji EX do pracy w strefie zagrożeń.

  Ręczne wózki paletowe z wagą, występują również w wersji, do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, mogą być wykonane ze stali szlachetnej.   Wózki paletowe z wagą, w wersji EX, mogą być stosowane w obszarach zagroż…

Koła i rolki do ręcznych wózków paletowych, paleciaków.

Koła i rolki do ręcznych wózków paletowych, paleciaków.

  Kółka przy dyszlu wózka paletowego   rodzaje kół do wózków paletowych:   Koła z nylonu – nylon zapewnia niski poziom tarcia i powolne zużycie, ale generującym bardzo duży hałas. Koła z nylonu mogą pozostawić rysy …

Instrukcja obsługi wózka paletowego, paleciaka z wagą. Zasady użytkowania.

Instrukcja obsługi wózka paletowego, paleciaka z wagą. Zasady użytkowania.

  Wózek paletowy z wagą KPZ 71-9  nie jest przeznaczony do transportowania ładunku na dalsze odległości . Zaleca się użytkowanie wózka z wagą tylko do wazenia towaru i transportowania towaru na krótkich odcinkach.   …

Jak wybrać wózek paletowy z wagą i legalizacją?

Jak wybrać wózek paletowy z wagą i legalizacją?

    Ręczne wózki paletowe z wagą, mogą posiadać legalizację Głównego Urzędu Miar. Wózek paletowy z legalizacją, może być używany w obrocie handlowym jako wiarygodne źródło ważenia. Ręczne paleciaki z wagą i legalizacj…

Jakie są rodzaje wózków paletowych, paleciaków?

Jakie są rodzaje wózków paletowych, paleciaków?

  Ręczne wózki paletowe to doskonałe rozwiązanie do transportu towarów na paletach.   Wózki paletowe przeznaczone są do transportu ładunków paletowych w magazynach, halach produkcyjnych, placach składowych.Służą do po…

Wózek paletowy z wagą, paleciak z wagą KPZ 71-9 opinie, zalety

Wózek paletowy z wagą, paleciak z wagą KPZ 71-9 opinie, zalety

  Wózki paletowe z wagą, są przydatne do szybkiego i dokładnego ważenia twoarów. Dzięki swojej mobilności, paleciak z wagą pozwala na ważnie ładunków w dowolnym miejscu. W przeciwnieństwie do wagi paletowej, która jest…

Jakie są rodzaje wózków paletowych z wagą - film?

Jakie są rodzaje wózków paletowych z wagą - film?

  Film przedstawia rodzaje wózków paletowych z wagą. Ręczne wózki paletowe z wagą możemy podzielić na wózki ze wskaźnikiem wagi oraz wózki z profesjonalną wagą opartą na tensometrach.Film pokazuje różnice w obu typach…