Czy warto kupić polski wózek paletowy Zakrem?

Czy warto kupić polski wózek paletowy Zakrem?

 

Polskie wózki paletowe Zakrem WRU4-2300 cechuje niezawodność i bardzo solidne wykonanie. W Polsce od 1952 roku istnieje producent ręcznych wózków paletowych - firma Zakrem w Grajewie. 

Wózki paletowe firmy Zakrem objęte długim, 30 miesięcznym serwisem gwarancyjnym na terenie całej Polski.

 

Paleciak Zakrem to jedyny polski wózek paletowy. 

Najczęściej wybieranym produktem firmy Zakrem jest ręczny wózek paletowy Zakrem WRU4-2300. Ten model paleciaka ma zainstalowaną niezawodną pompę WRU.

 

Wózek ręczny unoszący WRU4–2300 jest przeznaczony do prac transportowych we wszelkiego rodzaju magazynach, halach produkcyjnych, na placach składowych i rampach oraz w  samochodach ciężarowych i przyczepach. Wózek ten jest dostosowany do unoszenia i przewożenia w transporcie wewnętrznym ładunków na paletach, w kontenerach lub na podstawkach ładunkowych  w środowisku o umiarkowanym działaniu korozyjnym w zakresie temperatur –15°C +40°C.

Warunkiem prawidłowej pracy wózka Zakrem WRU4-2300 jest równa, twarda i sucha nawierzchnia o pochyleniu nie przekraczającym 5%.

 

 

Wózek Zakrem WRU4-2300, składa się z nastepujących podzespołów:

 

zakrem-wozek-paletowy-wru4-2300

– zespół pompujący                  – rys.4
– rama                                    – rys.3
– zespół dźwigni                       – rys.3
– zespół kół przednich               – rys.4
– zespół kół tylnych                   – rys.3

 

 

Charakterystyka techniczna wózka paletowego Zakrem WRU4-2300:

 • Udźwig Qmax - 2300 kg
 • Kąt skrętu dyszla -  90°
 • Ciśnienie w układzie hydraulicznym - max 35 MPa
 • Ilość cykli pracy pompki do całkowitego uniesienia wideŁ - 14
 • Siła uciągu - 390N
 • Średnica kół przednicH - 200 mm
 • Średnica kół tylnycH - 80 mm
 • Ciecz robocza - olej L–HL 15
 • Pojemność zbiornika V = 0,33 dm3

Unoszenie ładunku paleciakiem, odbywa się za pomocą agregatu (czyli siłownika hydraulicznego) (rys. poz.2). Po ustawieniu dźwigni na dyszlu wózka, w położeniu „b” (rys. poz.1) ruchem wahadłowym dyszla pompuje się olej pod nurnik powodując jego wysuwanie, a w konsekwencji, poprzez dźwignię (rys. poz.3), łącznik (poz.4) i wahacz (poz.5) unoszenie się wózka paletowego (rys. poz.6).

W celu opuszczenia ładunku, ręcznym wózkiem paletowym, należy dźwignię na dyszlu przestawić w położenie „c”.

Pozycja transportowa paleciaka – położenie dzwigni w pozycji „a”.

 

Ręczny wózek paletowy Zakrem WRU4-2300

foto: wózek paletowy Zakrem, model WRU4-2300

Rodzaje kół i rolek w wózku paletowym.

 

W modelu WRU4-2300 mogą być zamontowane różne rodzaje kół i rolek.

 

Koła i rolki z vulkollanu – materiał o bardzo wysokiej wytrzymałości, wysoka odporność na uderzenia mechaniczne, duża odporność na ścieranie, najwyższa sprężystość kółek do paleciaka, niebrudzące posadzki, duża odporność na działanie olejów / smarów / rozpuszczalników

 

Koła i rolki z gumy – są bardzo ciche, ale tarcie i zużycie są wyższe niż w przypadku vulkollanu czy poliuretanu

 

Koła i rolki z poliuretanu – są trwałe, ale w związku z tym, że są twarde, wózek może bardziej „podskakiwać” na nierównościach i praca nim będzie głośniejsza w stosunku do kółek gumowych czy vulkollanowych

 

Koła i rolki z nylonu – nylon zapewnia niski poziom tarcia i powolne zużycie, ale generującym bardzo duży hałas. Koła z nylonu mogą pozostawić rysy na posadzkach, szczególnie z żywicy.

 

Ciche koła i rolki  -  wyprodukowane ze specjalnego poliuretanu o bardzo wysokim stopniu sprężystości i twardości 75° Shore. Wózek na takich kołach i rolkach jest idealny do pracy w miejscach gdzie wymagana jest cisza. Kółka i rolki zostały tak zaprojektowane,aby generować jak najmniejszy hałas podczas transportu towarów.

Dzięki tego typu kołom siła uciągu jest niższa więc lżej się pracuje.

 

 

 

kółka nylonowe paleciak zakrem wru4-2300koła vulkolan do wózka zakrem wru4-2300wru4-2300 koło gumowerolka nylon zakrem wru4-2300 paleciak rolki podwójne tandem zakrem WRU4-2300 PODWÓJNA ROLKA W WÓZKU ZAKREM WRU4-2300 pojedyncza rolka w wózku zakrem moedl wru4-2300

 

Konserwacja wózka paletowego Zakrem, WRU4-2300.

 

W celu utrzymania wózka WRU4-2300 w stanie gotowości do pracy należy dokonywać cyklicznie jego konserwacji. Konserwacja ta bejmuje ona wszystkie czynności związane z oczyszczeniem wózka, ogólną konserwacją zabezpieczającą przed korozją, kontrolą prawidłowości pracy paleciaka. Częstotliwość przeglądów konserwacyjnych – raz na 3 miesiące.

Smarowania należy dokonywać co 100 h pracy zgodnie z rys. 1.

Olej w zbiorniku WRU4-2300, należy wymieniać co 600 h pracy. Zamiast oleju hydraulicznego L–HL 15 wg PN/C–96057/04, w modelu WRU4-2300, można stosować inne oleje hydrauliczne (L–HL 22) lub sprężarkowe (WZ wg PN/C–96072) o lepkości kinematycznej 25 ÷ 40 mm2/s. Stosowanie olejów o większej lepkości może powodować zakłócenia w pracy w niskich temperaturach.

Przy wymianie oleju agregat należy przepłukać, a następnie napełnić olejem hydraulicznym o wymaganej lepkości.

 

Warunki gwarancji na wózki paletowe firmy Zakrem, model WRU4-2300 z pompą WRU

 

Gwarancja na wózek paletowy Zakrem, WRU4-2300, obejmuje wady ukryte i uszkodzenia wynikłe w okresie gwaran­cyjnym z winy zakładu produkcyjnego, tj. wskutek wady materiału, złej obróbki, montażu i polega na bezpłatnej wymianie uszkodzonych części, a w przypadku nieprawidłowego działania na bezpłatnej naprawie. 

Okres gwarancji na WRU4-2300 dla użytkownika wynosi 30 miesiące od chwili sprzedania wyrobu.

Producent, firma Zakrem Grajewo,  zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 1 tygodnia zgłoszoną reklamację na wózek paletowy. W przypadku uznania jej dokonać skutecznej naprawy w ter­minie nie dłuższym od 21 dni.

Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas, w którym kupujący z powodu wady nie mógł korzystać z wózka.

Gwarancją nie są objęte następujące elementy w WRU4-2300: Wady powstałe wskutek niewłaściwego i niezgodnego z Instrukcją Obsługi użytkowania, przechowywania i niewłaściwej eksploatacji wózka. Koła jezdne (z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych widocznymi wadami wewnętrznymi). Uszkodzenia mechaniczne powstałe u użytkownika. Uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych doko­nanych przez użytkownika lub osoby trzecie. 

Kupujący ponosi koszty naprawy wózka paletowego nie uznanej przez Producenta.

Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być realizowane w przypadku, posiadania przez kupującego ważnej karty gwarancyjnej. Karta gwarancyjna na wózek paletowy WRU4-2300, bez wpisania numeru fabrycznego wózka, daty sprze­daży oraz dołączonego dowodu zakupu ( faktura lub paragon) jest nieważna. 

Wymogi bezpieczeństaw pracy ręcznym wózkiem paletowym Zakrem, WRU4-2300.

Należy użytkować wózek tylko zgodnie z przeznaczeniem i po uprzednim zapoznaniu się z instrukcją obsługi. Należy dokonać przeglądu codziennego wózka paletowego(ogólny stan techniczny, szczelność układu hydraulicznego).  Warto zapoznać obsługę w zakresie przepisów bezpieczeństwa i instrukcji zakładowych dotyczących posługiwania się ręcznymi środkami transportu. Należy    przestrzegać dopuszczalnej wysokości ładunku 1750 mm zgodnie z PN/M–78202. Ładunek musi być rozłożony na widłach wózka paletowego równomiernie. 

Nie wolno pozostawiać wózka paletowego w pozycji podniesionej na pochyłościach grożących zsunięciem.Wwózek paletowy WRU4-2300 powinien być przemieszczany powoli i spokojnie. Podczas opuszczania ani zęby wideł ani ładunek nie powinny spocząć na przeszkodzie. Podczas ruchu żadna część zębów wideł lpaleciaka lub ładunku nie powinna mieć kontaktu z przeszkodą. Wszelkie wady lub usterki wózka paletowego WRU4-2300, zauważone podczas eksploatacji może usuwać tylko osoba upoważniona lub w przypadku bardziej skomplikowanych usterek. 

 

 

Wykaz części zamiennych do wózka paletowego WRU4-2300

 

 Nr rys. konstrukcyjnegoNazwa części zamiennej wózek paletowy WRU4-2300
 24.10.00.00Zespół pompujący WRU
 24.11.00.00Agregat hydrauliczny WRU
124.11.10.00Korpus agregatu
224.11.00.01Nakrętka korpusu
324.11.00.02Nurnik
424.11.00.03Podkładka
524.11.00.04Pierścień prowadzący
624.11.00.05Tłoczek pompki
724.11.00.06Cylinder pompki
824.11.00.07Pierścień
925.11.00.15/1Korek gwintowy
1025.11.00.09/7Trzpień rozdzielacza
1125.11.00.11/4Popychacz
1225.11.00.15/1Korek gumowy
1324.11.00.00 p.17Sprężyna  d=5   D=45  z=7,5  lo=118,5
1424.11.00.00 p.15Sprężyna d=1,2  D=9  z=9  lo=25
1524.11.00.00 p.16Sprężyna d=0,5       D=4  z=12  lo=21
1624.11.00.00 p.24Pierścień uszczeln. „O” …………………………….11,3×2,4
1724.11.00.00 p.18Pierścień uszczeln. „O” ………………………………32,2×3
1824.11.00.00 p.19Pierścień uszczeln. „O” ………………………………...78×3
1924.11.00.00 p.27Pierścień uszczeln. zgarn. …………………………..GHK312
2024.11.00.00 p.25Pierścień uszczeln.  …………………………….…TTI 1580/2
2124.11.00.00 p.26Pierścień uszczeln. zgarn. ……………………….ZZ 18x28x5
2224.11.00.00 p.22Pierścień uszczeln. „O” …………………………….18,3×2,4
2324.11.00.00 p.28Pierścień uszczeln. ……………………………....TTI 1527/1
2424.11.00.00 p.23Pierścień uszczeln. „O” ………………………………29,2×3
2524.11.00.00 p.35Pierścień uszczeln. „O” ……………………..……...  6,3x1,8
2624.11.00.00 p.33Pierścień uszczeln. „O” ……………………..………...   15x2
2724.11.00.00 p.29Pierścień osadczy spręż. …………………………………Z20
2824.11.00.00 p.34Pierścień osadczy spręż. ……………………………Z18 x 1,5
2924.11.00.00 p.30Pierścień osadczy spręż. ………………………………...W45
3024.11.00.00 p.36Pierścień osadczy spręż. …………………………...……W50
3124.11.00.00 p.32Łożysko kulkowe wzdłużne …………………………...51105
3224.11.00.00 p.31Kulka ………………….............................................  9/32"–II
3324.11.00.00 p.20Pierścień uszczeln. „O”……………………………….6,3×2,4
34 Łożysko ślizg. FMB 2011.5 DU
3524.10.00.01Dźwignia sterowania rozdzielaczem
3625.10.00.06/1Sworzeń dyszla
3725.10.00.03/3Sworzeń dźwigienki
38PN–89/M-85023Kołek sprężysty ............................................................... 4×40
39PN–76/M–82001Zawleczka ............................................................. S–Zn  2×14
39.1PN-80/H-92200Podkładka II
40PN–85/M–82175Nakrętka samokontrująca ……………………............ M5–Zn
41*24.00.00.01Jarzmo
42*24.00.00.08Osłona łożyska
43*24.00.00.09Przykrywa łożyska
44*24.00.00.00 p.14Krążek gumowy ........................................................... Æ48×5
45*PN–86/M–86260Łożysko kulkowe wzdłużne .......................................... 51110
46*PN–76/M–86002Smarowniczka……………………………………………..M6
47*PN–89/M–85023Kołek sprężysty………………………………………….8×40
 25.12.00.00/3Dyszel kompletny
4825.13.10.00/2Korpus dyszla
4925.12.20.01/2Cięgno
5025.12.20.02Końcówka cięgna
5125.12.20.03/1Łańcuch
52PN–88/M–82952Nit………………………………………………..3×10 (3×14)
5325.12.00.01/3Dźwignia opuszczania
54PN–89/M–85023Kołek sprężysty ……………………..............................16×70
5525.12.00.07Rolka naciskowa
5625.12.00.04Tuleja zatrzasku
5725.12.00.00/3 p.6Sprężyna  d=0,9  D=4,8 z=11,5  lo=19,5
58PN–83/M–86452Kulka ………………………………………………...9/32"–II
59PN–89/M–85023Kołek sprężysty………………………………………….5×32
6024.20.00.00***Rama wózka WRU4-2300
6224.30.00.00Zespół dźwigni wózka WRU4-2300
64GlacierŁożysko ślizg. B10 2430 
65Glacier   Łożysko ślizg. B10 1812
6625.00.00.04/3Wałek dźwigni
6725.00.00.02/4Sworzeń jarzma
68PN–81/M–85111Pierścień osadczy…………………………………………Z18
69PN–89/M–85023Kołek sprężysty………………………………………….6×38
 25.40.00.00/3Zespół kół przednich
7025.40.00.00/3 p.2Koło przednie…………………………………………...Æ200
7125.40.00.01/3Oś przednia
7229.40.00.03Pokrywka koła
73PN–85/M–86100Łożysko kulkowe……………………………………….6204z
74PN–81/M–85111Pierścień osadczy spręż…………………………………..Z20
 24.70.00.00***Zespół kół tylnych
7524.51.00.00***Łącznik lewy (prawy)
76GlacierŁożysko ślizgowe ………………..................... MB 1820DU
7725.70.00.00/7 p.15Koło tylne………………………………………………...Æ80
7825.70.00.00.7 p.16Koło tylne typu „singiel” ………………….…………….Æ80
79PN–85/M–86100Łożysko kulkowe ………………………………………6204z
8024.72.00.00Zespół wahaczy
81Glacier   Łożysko ślizg. FMB 1812 DU
8224.51.00.00   Łożysko ślizgowe ………………..................... MB 1820DU
8325.73.00.00/2   Zespół łączników kół
84PN–89/M–85023   Kołek sprężysty ................................................................ 4x40
8525.50.00.07Tuleja dystansowa II
8625.70.00.01/1Oś koła tylnego
87PN–81/M–85111Pierścień osadczy spręż. ……………………....................Z18
8825.70.00.02/2Oś tylna I
8925.70.00.05/1Oś tylna II
9025.70.00.03/3Wałek wahacza
9124.00.00.12Rolka wahacza
92PN–93/M-85023Kołek sprężysty………………………………………….4×36
9324.00.00.06Oś dźwigni
94PN–93/M–85023Kołek sprężysty………………………………………….6×34
9524.00.00.07Tabliczka znamionowa
9625.00.00.05/3Oś wahacza
97  40.51.00.06Stożek rozdzielacza
98  24.11.00.10  Gniazdo
99  29.00.00.10Rolka najazdowa
100  PN-87/M-82101Śruba z łb. sześć. .......................................................... M8´50
101  PN-85/M-82175Nakrętka samozabezpieczająca R  M8-Zn
102  25.11.00.16Tulejka prowadząca
103  25.12.00.00/4Dyszel kpl. (wersja z pałąkiem z tworzywa)
104  25.13.10.00/2Korpus dyszla 
105  25.12.00.02Pałąk
106  25.12.00.05Pokrywka pałąka
107  25.12.00.00/4 p.13Kołek sprężysty 6x12
108  25.12.00.00/4 p.14Śruba z łbem stożkowym M5x30
109  25.12.00.00/4 p.15Zaślepka

 

 

czesci-zamienne-wykaz-wru4-2300-zakrem

 

schemat-wykaz-czesci-wru4-2300-zakrem-paleciak

 

dyszel do wózka paletowego wru4-2300 zakrem

agregat wózek paletowy zakrem wru4-2300

 

 

Komentarze

 • Michał K.

  Jak najbardziej rekomenduję polskie wózka Zakrem. Części zamienne mają w dobrych cenach i zawsze serwis na miejscu.

  30-11-2021 09:48:24

 • Bogdan

  W tytule jest pytanie "czy warto"... Krótko mówiąc - warto. Solidna konstrukcja, spory wybór rodzajów rolek, no i głównie czas gwarancji. Rewelka. :)

  15-12-2021 20:27:32

 • Krystyna

  Kupiłam dzisiaj dwa wózki. Jeden z rolkami z Vulkolanu i drugi z nylonowymi. Oba krajowe - "Zakremu". Biją na głowę jakością nieco tańsze ale pochodzące ze wschodu. No i 30 miesięcy gwarancji. Myślę, że panowie w firmie będą zadowoleni z kobiecego zakupu... Co można powiedzieć - jakość wysokiej klasy, uchwyt dyszla z tworzywa więc na mrozie rękawice nie przymarzną, a Vulkolan toczy się bezgłośnie. Nylonowe trochę terkoczą, ale za to lekko się prowadzi - nawet dziecko da radę. Tak trzymać!!

  17-12-2021 20:47:37

Dodaj komentarz

Ocena: 6/6 ( 7 głosów )

Podobne w: porady techniczne

Czy ręczny wózek paletowy masztowy, wysokiego podnoszenia podlega Dozorowi Technicznemu?

Czy ręczny wózek paletowy masztowy, wysokiego podnoszenia podlega Dozorowi Technicznemu?

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami:   ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz. 1468…

Polskie ręczne wózki paletowe, paleciaki Zakrem - opinie, charakterystyka

Polskie ręczne wózki paletowe, paleciaki Zakrem - opinie, charakterystyka

  Wózki paletowe są produkowane w większości w Azji.   Kilku producentów nadal produkuje wózki paletowe w Europie m.in w Polsce, we Włoszech oraz w Bułgarii. W Polsce od 1952 roku istnieje firma Zakrem w Grajewie i od…

Wózek paletowy Zakrem z długimi widłami 2500mm.

Wózek paletowy Zakrem z długimi widłami 2500mm.

Wózki paletowe ręczne to użyteczne pojazdy, których zastosowanie znajduje się w różnego typu sklepach detalicznych oraz magazynach zakładów produkcyjnych. Są one potocznie nazywane paleciakami, a ich budowa pozwala na wy…

Paleciak krótki polski - Zakrem. Krótkie wózki paletowe, ręczne widłowe.

Paleciak krótki polski - Zakrem. Krótkie wózki paletowe, ręczne widłowe.

    Wózki paletowe tzw. paleciaki przeznaczone są do transportu towarów w magazynach, halach produkcyjnych oraz na placach składowych.   Służą do podnoszenia, opuszczania i przewożenia ładunków na bliskich odległości…

Koła i rolki do ręcznych wózków paletowych, paleciaków.

Koła i rolki do ręcznych wózków paletowych, paleciaków.

  Rodzaje kółek przy dyszlu wózka paletowego Koła z nylonu – nylon zapewnia niski poziom tarcia i powolne zużycie, ale generującym bardzo duży hałas. Koła z nylonu mogą pozostawić rysy na posadzkach, szczególnie z żywi…

Ręczne wózki paletowe z krótkimi widłami 800mm i 1000mm.

Ręczne wózki paletowe z krótkimi widłami 800mm i 1000mm.

  Ręczne wózki paletowe służą do transportu spaletyzowanego ładunku.   Są najbardziej popularnym wyposażeniem magazynów. W tego typu wózkach, unoszenie i jazda, sterowana jest ręcznie.   Wózki paletowe ręczne są bar…

Jakie są rodzaje wózków paletowych, paleciaków?

Jakie są rodzaje wózków paletowych, paleciaków?

  Ręczne wózki paletowe to doskonałe rozwiązanie do transportu towarów na paletach.   Wózki paletowe przeznaczone są do transportu ładunków paletowych w magazynach, halach produkcyjnych, placach składowych.Służą do po…

Długie wózki paletowe ręczne. Paleciaki z długimi widłami.

Długie wózki paletowe ręczne. Paleciaki z długimi widłami.

Ręczne wózki paletowe, zwane popularnie paleciakami to jedne z najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych urządzeń w takich miejscach jak magazyny, hurtownie i sklepy. Tego rodzaju urządzenia są bardzo proste w o…