Nowe regulacje prawne dotyczące ponownej legalizacji wózków paletowych z wagą

Nowe regulacje prawne dotyczące ponownej legalizacji wózków paletowych z wagą

W załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, w tabeli nr 2 określono terminy, w których przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności powinny być zgłaszane do legalizacji ponownej.

 

W pozycjach 10 i 11, dotyczących wag automatycznych oraz wag nieautomatycznych, terminy zgłoszenia przyrządu pomiarowego po raz pierwszy do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności zostały obniżone o jeden rok w stosunku do wcześniej obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r.

 

W związku z powyższym, zmienione (skrócone) terminy zgłoszenia stosuje się do przyrządów pomiarowych, w stosunku do których dokonano oceny zgodności po dniu wejścia w życie tego rozporządzenia (tj. od dnia 27 kwietnia 2019 r.), natomiast w odniesieniu do przyrządów pomiarowych, dla których oceny zgodności dokonano przed tą datą, stosuje się terminy wynikające z rozporządzenia z dnia 13 kwietnia 2017 r.

 

 

 

Wózki z wagą zalegalizowane według poprzednich przepisów

 

Wózki z wagą zalegalizowane według nowych przepisów

 

okres ważności OCENY ZGODNOŚĆI (legalizacji pierwotnej) 

30 miesięcy

licząc od 30 listopada roku, w którym dokonano oceny zgodności

 

 

  okres ważności OCENY ZGODNOŚĆI (legalizacji pierwotnej) 

to 25 miesięcy

 

 

Termin zgłaszania wag nieautomatycznych ( wózki paletowe z wagą) po raz pierwszy do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności,

jest obecnie określony w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. „W sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych”, które weszło w życie z dniem 2019.04.27 opublikowanym w Dz.U. 2019 poz. 759,

 

 

 

 

termin_waznosci_legalizacji_wozka_paletowego

 

 

 

Termin ważności legalizacji ponownej wózka paletowego z wagą.

 

Informacja dotycząca regulacji wynikających z rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 759), zwanego dalej „rozporządzeniem pkm”.

 

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych nie zawiera regulacji dotyczącej sposobu liczenia terminów ważności legalizacji, która występowała w uchylonym rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 969).

 

W celu określenia powyższych terminów należy sięgnąć do art. 112 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).

Zgodnie z tą regulacją, termin określony w miesiącach lub latach kończy bieg z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

Jednocześnie jednak należy zaznaczyć, że zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 759), zwanego dalej „rozporządzeniem pkm”, organ administracji miar albo podmiot upoważniony na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia przyrządu pomiarowego i stwierdzenia zgodności z wymaganiami poświadcza dokonanie legalizacji przez umieszczenie na przyrządzie pomiarowym cechy legalizacji, która wskazuje rok i miesiąc ważności legalizacji. 

 

 

W związku z powyższym możliwe są następujące warianty ważności legalizacji dla różnych przyrządów pomiarowych:

 

1) Przyrządy pomiarowe, dla których dowodem prawnej kontroli metrologicznej jest cecha legalizacji, a okres ważności legalizacji wyrażony jest w miesiącach, np. wagi nieautomatyczne ( tutaj zaliczane są wózki paletowe z wagą).

 

 

Przykład:

 

Ważność legalizacji ponownej — 25 miesięcy

 

Legalizacji ponownej dokonano 6 czerwca maja 2019 r., legalizacja jest ważna do 6 lipca 2021 r.

 

 

Sposób liczenia powyższego terminu:

12 miesięcy mija 6 czerwca 2020 r., kolejne 12 miesięcy (czyli 24 miesiące) mijają 6 czerwca 2021 r., ponieważ okres ważności legalizacji wynosi 25 miesięcy, dodajemy jeszcze jeden miesiąc i otrzymujemy 6 lipiec 2021 r.

 

 

 

lipiec 2020

Komentarze

  • Kamil

    Czy te regulacje opisane wyżej nadal mają zastosowanie?

    17-12-2021 10:19:40

Dodaj komentarz

Ocena: 6/6 ( 1 głos )

Podobne w: porady techniczne

Wózek paletowy z wagą, paleciak z wagą KPZ 71-9 opinie, zalety

Wózek paletowy z wagą, paleciak z wagą KPZ 71-9 opinie, zalety

  Wózki paletowe z wagą, są przydatne do szybkiego i dokładnego ważenia towarów. Dzięki swojej mobilności, paleciak z wagą pozwala na ważnie ładunków w dowolnym miejscu. W przeciwnieństwie do wagi paletowej, która jest…

Wózki paletowe z wagą, paleciaki ważące - opis, charakterystyka.

Wózki paletowe z wagą, paleciaki ważące - opis, charakterystyka.

Wózki paletowe z wagą – dobór, charakterystyka   Na rynku oferowanych jest kilka typów wózków paletowych z wagą. Można je podzielić ze względu na kilka rodzajów kryteriów.   Podział wózków paletowych z wagą   Ze wz…

Polski paleciak z wagą KPZ 71-9. Nasz wybór.

Polski paleciak z wagą KPZ 71-9. Nasz wybór.

  Wózki paletowe z wagą tzw. paleciaki są doskonałym rozwiązaniem w przypadku konieczności mobilnego ważenia towarów składowanych na paletach.   Dzięki swojej mobilności, paleciak z wagą pozwala na ważnie ładunków w …

Wagi paletowe charakterystyka. Czy warto kupić wagę paletową?

Wagi paletowe charakterystyka. Czy warto kupić wagę paletową?

  Wagi paletowe przeznaczone są do ważenia produktów, które cechują się dużymi gabarytami. Wszystko to sprawia, że są one wręcz niezbędne w wielu gałęziach przemysłu. Wagi do palet to zautomatyzowane urządzenia służące …

Legalizacja pierwotna ( ocena zgodności) oraz legalizacja ponowna wózka paletowego z wagą KPZ.

Legalizacja pierwotna ( ocena zgodności) oraz legalizacja ponowna wózka paletowego z wagą KPZ.

Wyjaśniamy różnicę i okresy ważności dla legalizacji pierwotnej czyli oceny zgodności oraz legalizacji ponownej, dla wózków paletowych z wagą.   Legalizacja pierwotna wózków paletowych z wagą Nie nazywa się według prz…

Jak wybrać wózek paletowy z wagą i legalizacją?

Jak wybrać wózek paletowy z wagą i legalizacją?

Ręczne wózki paletowe z wagą, mogą posiadać legalizację jednostki certyfikującej. Wózek paletowy z legalizacją, może być używany w obrocie handlowym jako wiarygodne źródło ważenia. Ręczne paleciaki z wagą i legalizacją…

Instrukcja obsługi wózka paletowego, paleciaka z wagą. Zasady użytkowania.

Instrukcja obsługi wózka paletowego, paleciaka z wagą. Zasady użytkowania.

  Wózek paletowy z wagą KPZ 71-9  nie jest przeznaczony do transportowania ładunku na dalsze odległości . Zaleca się użytkowanie wózka z wagą tylko do wazenia towaru i transportowania towaru na krótkich odcinkach.   …

Polski wózek paletowy z wagą KPZ 71-7N ze stali nierdzewnej INOX

Polski wózek paletowy z wagą KPZ 71-7N ze stali nierdzewnej INOX

  Wózek paletowy z wagą pozwala na ważnie ładunków w dowolnym miejscu. W przeciwieństwie do wagi paletowej, która jest stacjonarna, wózek z wagą pozwala na przemieszczanie się z ładunkiem do zważenia i podjechanie pod ł…