Nowe regulacje prawne dotyczące ponownej legalizacji wózków paletowych z wagą

Nowe regulacje prawne dotyczące ponownej legalizacji wózków paletowych z wagą

W załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, w tabeli nr 2 określono terminy, w których przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności powinny być zgłaszane do legalizacji ponownej.

 

W pozycjach 10 i 11, dotyczących wag automatycznych oraz wag nieautomatycznych, terminy zgłoszenia przyrządu pomiarowego po raz pierwszy do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności zostały obniżone o jeden rok w stosunku do wcześniej obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r.

 

W związku z powyższym, zmienione (skrócone) terminy zgłoszenia stosuje się do przyrządów pomiarowych, w stosunku do których dokonano oceny zgodności po dniu wejścia w życie tego rozporządzenia (tj. od dnia 27 kwietnia 2019 r.), natomiast w odniesieniu do przyrządów pomiarowych, dla których oceny zgodności dokonano przed tą datą, stosuje się terminy wynikające z rozporządzenia z dnia 13 kwietnia 2017 r.

 

 

 

Wózki z wagą zalegalizowane według poprzednich przepisów

 

Wózki z wagą zalegalizowane według nowych przepisów

 

okres ważności OCENY ZGODNOŚĆI (legalizacji pierwotnej) 

30 miesięcy

licząc od 30 listopada roku, w którym dokonano oceny zgodności

 

 

  okres ważności OCENY ZGODNOŚĆI (legalizacji pierwotnej) 

to 25 miesięcy

 

 

Termin zgłaszania wag nieautomatycznych ( wózki paletowe z wagą) po raz pierwszy do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności,

jest obecnie określony w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. „W sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych”, które weszło w życie z dniem 2019.04.27 opublikowanym w Dz.U. 2019 poz. 759,

 

 

 

 

termin_waznosci_legalizacji_wozka_paletowego

 

 

 

Termin ważności legalizacji ponownej wózka paletowego z wagą.

 

Informacja dotycząca regulacji wynikających z rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 759), zwanego dalej „rozporządzeniem pkm”.

 

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych nie zawiera regulacji dotyczącej sposobu liczenia terminów ważności legalizacji, która występowała w uchylonym rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 969).

 

W celu określenia powyższych terminów należy sięgnąć do art. 112 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).

Zgodnie z tą regulacją, termin określony w miesiącach lub latach kończy bieg z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

Jednocześnie jednak należy zaznaczyć, że zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 759), zwanego dalej „rozporządzeniem pkm”, organ administracji miar albo podmiot upoważniony na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia przyrządu pomiarowego i stwierdzenia zgodności z wymaganiami poświadcza dokonanie legalizacji przez umieszczenie na przyrządzie pomiarowym cechy legalizacji, która wskazuje rok i miesiąc ważności legalizacji. 

 

 

W związku z powyższym możliwe są następujące warianty ważności legalizacji dla różnych przyrządów pomiarowych:

 

1) Przyrządy pomiarowe, dla których dowodem prawnej kontroli metrologicznej jest cecha legalizacji, a okres ważności legalizacji wyrażony jest w miesiącach, np. wagi nieautomatyczne ( tutaj zaliczane są wózki paletowe z wagą).

 

 

Przykład:

 

Ważność legalizacji ponownej — 25 miesięcy

 

Legalizacji ponownej dokonano 6 czerwca maja 2019 r., legalizacja jest ważna do 6 lipca 2021 r.

 

 

Sposób liczenia powyższego terminu:

12 miesięcy mija 6 czerwca 2020 r., kolejne 12 miesięcy (czyli 24 miesiące) mijają 6 czerwca 2021 r., ponieważ okres ważności legalizacji wynosi 25 miesięcy, dodajemy jeszcze jeden miesiąc i otrzymujemy 6 lipiec 2021 r.

 

 

 

lipiec 2020

Komentarze

  • --Brak komentarzy--

Dodaj komentarz

Ocena: 6/6 ( 1 głos )

Podobne w: porady techniczne

Co to jest legalizacja wózka paletowego z wagą?

Co to jest legalizacja wózka paletowego z wagą?

  Legalizacja wózków paletowych z wagą   Każda waga nieautomatyczna wprowadzona do obrotu lub użytkowania po dniu 1 maja 2004 r. i stosowana do określania wagi: w obrocie handlowym przy paczkowaniu towarów będąc…

Jak wybrać wózek paletowy z wagą i legalizacją?

Jak wybrać wózek paletowy z wagą i legalizacją?

Ręczne wózki paletowe z wagą, mogą posiadać legalizację jednostki certyfikującej. Wózek paletowy z legalizacją, może być używany w obrocie handlowym jako wiarygodne źródło ważenia. Ręczne paleciaki z wagą i legalizacją…

Polski paleciak z wagą KPZ 71-9. Nasz wybór.

Polski paleciak z wagą KPZ 71-9. Nasz wybór.

  Wózki paletowe z wagą tzw. paleciaki są doskonałym rozwiązaniem w przypadku konieczności mobilnego ważenia towarów składowanych na paletach.   Dzięki swojej mobilności, paleciak z wagą pozwala na ważnie ładunków w …

Ręczne wózki paletowe z wagą z legalizacją. Legalizacja pierwotna i ponowna.

Ręczne wózki paletowe z wagą z legalizacją. Legalizacja pierwotna i ponowna.

Legalizacja wózków paletowych z wagą   Ręczne wózki paletowe z wagą w szybki i łatwy sposób umożliwiają zważenie towaru na paletach.   Zaletą paleciaków z wagą jest ich mobilność. Aby zważyć towar, wystarczy podjech…

Kiedy wózek paletowy po ocenie zgodności ( pierwotnej legalizacji) należy zgłosić do legalizacji ponownej?

Kiedy wózek paletowy po ocenie zgodności ( pierwotnej legalizacji) należy zgłosić do legalizacji ponownej?

Ocena zgodności wózka paletowego z wagą i ponowna legalizacja   Wózki paletowe z wagą ( wagi nieautomatyczne) wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności podlegają w użytkowaniu prawnej kontroli …

Wózki paletowe z wagą, paleciaki ważące - opis, charakterystyka.

Wózki paletowe z wagą, paleciaki ważące - opis, charakterystyka.

Wózki paletowe z wagą – dobór, charakterystyka   Na rynku oferowanych jest kilka typów wózków paletowych z wagą. Można je podzielić ze względu na kilka rodzajów kryteriów.   Podział wózków paletowych z wagą   Ze wz…

Instrukcja obsługi wózka paletowego, paleciaka z wagą. Zasady użytkowania.

Instrukcja obsługi wózka paletowego, paleciaka z wagą. Zasady użytkowania.

  Wózek paletowy z wagą KPZ 71-9  nie jest przeznaczony do transportowania ładunku na dalsze odległości . Zaleca się użytkowanie wózka z wagą tylko do wazenia towaru i transportowania towaru na krótkich odcinkach.   …

Deklaracja Zgodności WE dla wózka paletowego z wagą. Potwierdzenie oceny zgodności wagi.

Deklaracja Zgodności WE dla wózka paletowego z wagą. Potwierdzenie oceny zgodności wagi.

Zgodnie z przepisami świadectwem, że wózek z wagą został wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, jest OCENA ZGODNOŚCI - potocznie zwana legalizacją pierwotną.   Wózek z wagą i ważną oceną zgodnośći ( legalizacją pie…