Nowe regulacje prawne dotyczące legalizacji wózków paletowych z wagą

 

Informacja dotycząca regulacji wynikających z rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 759), zwanego dalej „rozporządzeniem pkm”.

 

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych nie zawiera regulacji dotyczącej sposobu liczenia terminów ważności legalizacji, która występowała w uchylonym rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 969).

 

W celu określenia powyższych terminów należy sięgnąć do art. 112 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).

Zgodnie z tą regulacją, termin określony w miesiącach lub latach kończy bieg z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

Jednocześnie jednak należy zaznaczyć, że zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 759), zwanego dalej „rozporządzeniem pkm”, organ administracji miar albo podmiot upoważniony na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia przyrządu pomiarowego i stwierdzenia zgodności z wymaganiami poświadcza dokonanie legalizacji przez umieszczenie na przyrządzie pomiarowym cechy legalizacji, która wskazuje rok i miesiąc ważności legalizacji. 

 

 

W związku z powyższym możliwe są następujące warianty ważności legalizacji dla różnych przyrządów pomiarowych:

 

1) Przyrządy pomiarowe, dla których dowodem prawnej kontroli metrologicznej jest cecha legalizacji, a okres ważności legalizacji wyrażony jest w miesiącach, np. wagi nieautomatyczne ( tutaj zaliczane są wózki paletowe z wagą).

 

 

Przykład:

 

Ważność legalizacji — 25 miesięcy

 

Legalizacji dokonano 20 czerwca maja 2019 r., legalizacja jest ważna do 6 lipca 2021 r.

 

 

Sposób liczenia powyższego terminu:

12 miesięcy mija 6 czerwca 2020 r., kolejne 12 miesięcy (czyli 24 miesiące) mijają 6 czerwca 2021 r., ponieważ okres ważności legalizacji wynosi 25 miesięcy, dodajemy jeszcze jeden miesiąc i otrzymujemy 6 lipiec 2021 r.

 

 

W załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, w tabeli nr 2 określono terminy, w których przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności powinny być zgłaszane do legalizacji ponownej.

 

W pozycjach 10 i 11, dotyczących wag automatycznych oraz wag nieautomatycznych, terminy zgłoszenia przyrządu pomiarowego po raz pierwszy do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności zostały obniżone o jeden rok w stosunku do wcześniej obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r.

 

W związku z powyższym, zmienione (skrócone) terminy zgłoszenia stosuje się do przyrządów pomiarowych, w stosunku do których dokonano oceny zgodności po dniu wejścia w życie tego rozporządzenia (tj. od dnia 27 kwietnia 2019 r.), natomiast w odniesieniu do przyrządów pomiarowych, dla których oceny zgodności dokonano przed tą datą, stosuje się terminy wynikające z rozporządzenia z dnia 13 kwietnia 2017 r.

 

 

 

 

 

Wózki z wagą zalegalizowane według poprzednich przepisów

 

Wózki z wagą zalegalizowane według nowych przepisów

 

okres ważności legalizacji pierwotnej wagi w wózku to

30 miesięcy

licząc od 30 listopada roku, w którym dokonano oceny zgodności

 

 

  okres ważności legalizacji pierwotnej wagi w wózku to

25 miesięcy

 

 

 

Termin zgłaszania wag nieautomatycznych po raz pierwszy do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności, jest obecnie określony w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. „W sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych”, które weszło w życie z dniem 2019.04.27 opublikowanym w Dz.U. 2019 poz. 759,

 

 

 

 

termin_waznosci_legalizacji_wozka_paletowego

 

 

Komentarze

  • --Brak komentarzy--

Dodaj komentarz

Ocena: 6/6 ( 1 głos )

Podobne w: porady techniczne

Jaki działa wózek paletowy, paleciak?

Jaki działa wózek paletowy, paleciak?

  Ręczne wózki paletowe to rodzaj wózków magazynowych z ręcznym unoszeniem ładunku i ręcznym pchaniem. Wózki tego typu stanowią podstawowe wyposażenie magazynów, hal produkcyjnych czy sklepów. Często stanowią ważne wyp…

Jakie są rodzaje wózków paletowych z wagą - film?

Jakie są rodzaje wózków paletowych z wagą - film?

  Film przedstawia rodzaje wózków paletowych z wagą. Ręczne wózki paletowe z wagą możemy podzielić na wózki ze wskaźnikiem wagi oraz wózki z profesjonalną wagą opartą na tensometrach.Film pokazuje różnice w obu typach…

Co to jest legalizacja wózka paletowego z wagą?

Co to jest legalizacja wózka paletowego z wagą?

  Legalizacja wózków paletowych z wagą   Każda waga nieautomatyczna wprowadzona do obrotu lub użytkowania po dniu 1 maja 2004 r. i stosowana do określania wagi: w obrocie handlowym przy paczkowaniu towarów będąc…

Koła i rolki do ręcznych wózków paletowych, paleciaków.

Koła i rolki do ręcznych wózków paletowych, paleciaków.

  Kółka przy dyszlu wózka paletowego   rodzaje kół do wózków paletowych:   Koła z nylonu – nylon zapewnia niski poziom tarcia i powolne zużycie, ale generującym bardzo duży hałas. Koła z nylonu mogą pozostawić rysy …

Legalizacja wózków paletowy z wagą. Tabliczka, oznaczenia, cechy.

Legalizacja wózków paletowy z wagą. Tabliczka, oznaczenia, cechy.

Oznaczenia legalizacji na wózkach paletowych z wagą.   Wszystkie wózki paletowe z wagą, wprowadzone do obrotu na obszarze Unii Europejskiej do dnia 19 kwietnia 2016r. włącznie, posiadają oznakowanie przedstawione powyż…

Jakie są rodzaje wózków paletowych, paleciaków?

Jakie są rodzaje wózków paletowych, paleciaków?

  Ręczne wózki paletowe to doskonałe rozwiązanie do transportu towarów na paletach.   Wózki paletowe przeznaczone są do transportu ładunków paletowych w magazynach, halach produkcyjnych, placach składowych.Służą do po…

Polski paleciak z wagą KPZ 71-9. Nasz wybór.

Polski paleciak z wagą KPZ 71-9. Nasz wybór.

    Wózki paletowe z wagą tzw. paleciaki są doskonałym rozwiązaniem w przypadku konieczności mobilnego ważenia towarów składowanych na paletach.   Dzięki swojej mobilności, paleciak z wagą pozwala na ważnie ładunków …

Wózek paletowy z wagą, paleciak z wagą KPZ 71-9 opinie, zalety

Wózek paletowy z wagą, paleciak z wagą KPZ 71-9 opinie, zalety

  Wózki paletowe z wagą, są przydatne do szybkiego i dokładnego ważenia twoarów. Dzięki swojej mobilności, paleciak z wagą pozwala na ważnie ładunków w dowolnym miejscu. W przeciwnieństwie do wagi paletowej, która jest…