Porady techniczne

Jak ocenić zużycie opon do wózków widłowych?

 

Kiedy oponę do wózka widłowego uznaje się za zużytą?

 

Opony do wózków widłowych mają określoną żywotność.

 

W Polsce obowiązują wytyczne dotyczące eksploatacji opon pneumatycznych w pojazdach i określone są przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków  technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 roku, Nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami), które określają wymagania dla opon stosowanych w pojazdach.

 

Przez pojazd rozumie się: 

zgodnie z Ustawą z 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 roku, Nr 58, poz.515) pojazdem jest środek transportu przeznaczony do poruszenia się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane.

 

Regulacje prawne (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków  technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 roku, Nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami) nie dotyczą  więc  wózków widłowych.

Wózki widłowe podlegają Dozorowi Technicznemu i obowiązkowo muszą być poddawane badaniom przez Inspektorów Urzędu Dozoru technicznego.

 

Podczas badania UDT, inspektorzy sprawdzają m.in. stan ogumienia na wózku widłowym.

 

Jeżeli inspektor Urzędu Dozoru technicznego uzna opony czy opaski na wózku widłowym za zużyte, nie wydaje pozowoleni a na eksploatację wózka.

 

Dla ułatwienia użytkowników opon, producenci opon do wózków widłowych stosują w większości przypadków znaczniki na oponach określające ich maksymalne zużycie.

 

I tak w przypadku opon superelastycznych ( pełnych ) do wózków widłowych na boku opony znajduje się oznaczenie linii bezpieczeństwa 60J.

 

 

Linia 60J oznaczenie zużycia opony superelastycznej.

 

 

 

Na oponach pneumatycznych radialnych niektórzy producenci jak Continental, oznaczają maksymalne dopuszczalne zużycie bieżnika wskaźnikiem zużycia opony TWI

 

 

Wskaźnik zużycia bieżnika TWI opony do wózków widłowych.

 

 

W oponach pneumatycznych diagonalnych najczęściej nie ma takiego oznaczenia. Użytkownik musi wiec sam na podstawie regularnego sprawdzania opon, ustalić czy opona nadaje się do eksploatacji. W momencie zużycie się bieżnika i pojawieniu się widocznych Półczn, jak najszybciej należy wymienić opony na nowe.

 

 

 Inne czynniki wykluczające opony do wózków widłowych z eksploatacji:

- odklejanie czy rozwarstwianie się bieżnika

- uszkodzenia opony na bokach

- wybrzuszenia opony na boku

- widoczność drutówki czy płócien

 

 

Ciśnienie w oponach pneumatycznych do wózków widłowych a zużycie opon:

 

- normalne zużycie opon pneumatycznych na wózku widłowym, to takie, w którym opona zużywa się równomierne na całej szerokości oraz obwodzie bieżnika. 

 

- zużycie środka bieżnika, jest efektem jazdy na oponach ze zbyt dużym ciśnieniem. Szybko ściera się środek, ponieważ tylko ona ma kontakt z podłożem

 

- okrągłe zużycie dotyczy barków opony pneumatycznej zachodzi, gdy wysokość bieżnika na środku jest wyższa, niż na barkach. Ten rodzaj zużycia opony wynika z jazdy na zbyt niskim ciśnieniu. Podczas pracy wózkiem widłowym na oponach ze zbyt niskim ciśnieniem, ugina się czoło opony a barki zaczynają przejmować obciążenie, co prowadzi do ich szybkiego zużycia.

 

Komentarze

  • Kraksa

    Dzięki, informacja przydatna.

    18-05-2018 11:43:17

Dodaj komentarz

Ocena: 5.33/6 ( 6 głosów )