Instrukcja obsługi przedłużek do wózka widłowego.

Instrukcja obsługi przedłużek do wózka widłowego.

1. Zasady Ogólne dotyczące stosowania przedłużek do wózków widłowych

Instrukcja obsługi pomoże Państwu używać przedłużek w sposób właściwy i bezpieczny.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z FIRMĄ SPARE tel: 22 723 92 90.

Przed pierwszym użyciem przedłużek wideł użytkownik powinien wnikliwie zapoznać się z instrukcją obsługi, w celu uniknięcia ryzyka nieprawidłowego użytkowania.

Przed każdym użyciem przedłużek wideł użytkownik powinien upewnić się, czy ich użytkowanie nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz transportowanych ładunków.

 

2. Użytkowanie przedłużek wideł

Przedłużki wideł służą do transportu ładunków, które mogą być transportowane przy użyciu wideł. Przed użyciem należy dobrać przedłużki wideł odpowiednie do sposobu transportu i charakteru ładunku.

Przed użyciem należy upewnić się, że przedłużki wideł są przeznaczone dla wideł znajdujących się na wózku.

Minimalna długość wideł, dla których przeznaczone są przedłużki wideł, powinna wynosić min. 60% długości przedłużek wideł.

 

dlugosc-przedluzki-widel-do-wozka-widlowego

 

UWAGA:  Używanie przedłużek niezgodnie z w/w zasadą, może stanowić ryzyko dla zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa ładunku.

 

 

3. Użytkowanie przedłużek wideł (wersja zamknięta)

Przedłużki wideł w wersji zamkniętej służą do transportu ładunków, które mogą być transportowane przy użyciu wideł. W przypadku przedłużek wideł w wersji zamkniętej środek ciężkości ładunku nie musi być umieszczony w części przedłużek wideł, która wsparta jest widłami.

 

 

4. Oznakowanie przedłużki do wózka widłowego

Zaświadzcenie dołączone do przedłużki powinno zawierać informacje:

 

- maksymalny udźwig wózka widłowego, do którego można zastosować przedłużkę

- minimalną długośc widły, z którą można użytkować  daną przedłużkę

- długość przedłużki

- numer faktury i datę sprzedaży

- roku produkcji

- nazwy i numery norm według których towar został wyprodukowany

 

 

5. Warunki użytkowania przedłużek wideł

Należy stosować przedłużki wideł zgodnie z krajowymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania przedłużek wideł.

Przedłużki wideł należy stosować w temperaturach od -20°C do +50° C.

Przedłużki wideł powinny być utrzymywane w czystości.

6. Obowiązki użytkownika

Użytkownik przedłużek wideł powinien posiadać krajowe uprawnienia do użytkowania przedłużek wideł.

Użytkownik przedłużek wideł powinien zostać przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania przedłużek wideł.

Użytkownik przedłużek wideł nie może znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Użytkownik przedłużek wideł powinien posiadać odpowiednią odzież ochronną.

 

7. Bezpieczeństwo użytkowania przedłużek wideł

Nie zależy używać przedłużek wideł jeśli:

 

- są uszkodzone

- nie są zapięte na widłach

- są pokryte warstwą brudu, tłuszczu, soli lub lodu

Nigdy nie należy przekraczać nominalnego udźwigu przedłużek wideł, wideł oraz maszyny (wózka widłowego).

Ładunek należy zawsze podnosić przy użyciu pary przedłużek wideł.

Podnoszenie ładunku za pomocą jednej przedłużki wideł jest niedopuszczalne.

Podczas podnoszenia ładunku przebywanie ludzi pod przedłużkami wideł jest zabronione.

Przedłużki wideł należy zawsze montować górną częścią do góry.

Użytkownik przedłużek wideł jest zobowiązany zapewnić sobie odpowiednią widoczność podczas transportu ładunku.

Przedłużki wideł są przeznaczone do podnoszenia ładunku. Przesuwanie, przeciąganie lub pchanie ładunku za pomocą przedłużek wideł jest zabronione.

 

 

8. Montaż przedłużek wideł

Uwaga:

Podczas montażu przedłużek wideł powinno używać się rękawic oraz odpowiedniego obuwia. W przypadku niewłaściwego montażu istnieje ryzyko uszkodzenia dłoni. W przypadku upadku przedłużek wideł istnieje ryzyko uszkodzenia nóg.

Jeśli przedłużki wideł są niestabilne, zdemontuj przedłużki wideł i wykonaj powyższe czynności ponownie.

 

 

 

Montaż przedłużek na widły:

 

1) Wyjmij zawleczkę ze sworznia i usuń sworzeń zabezpieczający

2) Nałóż przedłużkę na widłę.

3) Umieść sworzeń zabezpieczający w otworach i zabezpiecz zawleczką

 

 

montaż_przedluzki_do_widlaka
 

 

 

Demontaż przedłużek wideł:

 

1) Wyjmij zawleczkę ze sworznia i wyjmij sworzeń zabezpieczający

2) Zdejmij przedłużkę z widły

3) Umieść sworzeń w otworach i zabezpiecz sworzeń zawleczką

 

 

9. Konserwacja i kontrola przedłużek

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania przedłużek wideł należy poddawać je okresowej kontroli.

 

Kontrola wizualna użytkownika:

Należy sprawdzić po każdym użyciu:

- sworzeń i zawleczkę przedłużek

- ewentualne odkształcenia, pęknięcia lub inne uszkodzenia mechaniczne.

Jeśli zużycie przedłużek wideł przekracza 3 mm oryginalnej grubości w którymkolwiek miejscu, przedłużki wideł należy wymienić.

 

 

pobierz instrukcje rzedluzek widel

 
 

Komentarze

  • --Brak komentarzy--

Dodaj komentarz

Ocena: 6/6 ( 1 głos )

Podobne w: porady techniczne

Jak dobrać przedłużki wideł do wózka widłowego?

Jak dobrać przedłużki wideł do wózka widłowego?

  Przedłużki wideł do wózków widłowych to doskonałe rozwiązanie dla użytkowników wózków, którzy raz na jakis czas potrzebują do pracy dłuższe widły.   Mając przedłużki użytkownik wózka może w szybki sposób zmienić dłu…

Jaka jest konstrukcja przedłużek do wideł do wózków widłowych?

Jaka jest konstrukcja przedłużek do wideł do wózków widłowych?

  Stosując przedłużki wideł do wózków widlowych w bardzo szybki sposób i na dowolny okres czasu pracy wózkiem, można zmienić długość roboczą wideł, bez konieczności ich demontażu. Przedłużki są bardzo łatwe w montażu. …

Jaka jest zalecana długość przedłużki na widły do wózków widłowych?

Jaka jest zalecana długość przedłużki na widły do wózków widłowych?

  Przedłużki wideł, to wykonane ze stali nakładki, które wydłużają długość wideł do wózków widłowych. Najczęsciej wykorzystywane są przez uzytkowaników do czasowej zmiany długości wideł w wózku widłowym. Takie sytuacje …