Informacje prawne

Informacje prawne

Dostęp i korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza akceptację następujących zasad jej użytkowania. W przypadku braku zgody na związanie poniższymi zasadami, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony.

 

Niniejsza strona internetowa jest własnością i jest dostarczana przez:

Spare Małgorzata Gutowska

Al.Jerozolimskie 261

05-816 Michałowce

NIP 521 223 77 55

Strona internetowa i poszczególne jej witryny mają na celu dostarczenie ogólnych informacji na temat firmy Spare oraz jej produktów i usług.

 

Warunki korzystania

Jeśli otworzysz lub przejrzysz dowolną stronę witryny Spare, akceptujesz wszystkie ograniczenia i warunki użytkowania podane poniżej. Nie korzystaj z tej strony, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki użytkowania. Zalecamy od czasu do czasu odwiedzać naszą stronę internetową i zapoznać się z obowiązującymi Warunkami korzystania i Polityką prywatności, ponieważ są one prawnie wiążące.

Spare zarządza, nadzoruje i aktualizuje stronę internetową Spare. 

Informacje i dane dostępne na stronach internetowych Spare mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią podstawy do prawnie wiążących relacji lub ustanowienia takich powiązań, chyba że wyraźnie wskazano inaczej (np. udostępnienie oficjalnych ofert, materiałów promocyjnych, itp.).

Informacji o Spare, jej produktach, usługach prezentowanych na stronach internetowych Spare nie należy rozumieć jako formy doradztwa, konsultacji czy rekomendacji. Informacje o produktach  na stronach internetowych Spare to ogólne informacje o asortymencie produktów Spare.

Zamieszczenie informacji o produkcie na stronach internetowych Spare nie oznacza, że Spare rzeczywiście wprowadziła dany produkt do obrotu w kraju osoby odwiedzającej stronę internetową czy też w kraju, w którym odwiedzający stronę korzysta ze strony internetowej. Proszę skontaktować się ze Spare w celu upewnienia się czy Spare faktycznie wprowadziła na rynek i oferuje na sprzedaż w tym kraju produkt, którym jesteś zainteresowany.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

Aby zapewnić dokładne informacje i aktualne dane na swoich stronach internetowych, Spare projektuje i będzie projektować swoje strony internetowe z należytą starannością. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Spare mają charakter informacyjny.

Spare zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie i w jakikolwiek sposób zawartości stron internetowych bez względu na przyczynę i bez uprzedniego powiadomienia.

 

Treść stron internetowych Spare chroniona jest prawem autorskim.

Zawartość strony internetowej nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że Spare wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie komercyjnym dla użytku osobistego.

Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

Informacje zawarte na niniejszych stronach internetowych nie mogą być kopiowane, wyświetlane, pobierane, modyfikowane, powielane lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniane w celach komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody Spare. 

 

Polityka prywatności na stronie internetowej Spare

Zgodność z obowiązującymi przepisami

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) chroni ze szczególną starannością informacje uzyskane od użytkowników witryny i ich dane osobowe.

Przeczytaj więcej poniżej na temat przetwarzania, w tym zbierania, zapisywania, wykorzystywania i rozpowszechniania danych osobowych.

Jakie dane osobowe gromadzimy za pośrednictwem naszej strony internetowej?

Możesz korzystać z naszej strony internetowej bez podawania swoich danych osobowych.

Gromadzimy dane osobowe tylko wtedy, gdy je prześlesz, subskrybując nasz biuletyn, uzyskując dostęp do treści na naszej stronie.

Gromadzimy również Twoje dane osobowe, w przypadku przesłania formularza zapytania i w podobnych sytuacjach, gdy zdecydujesz się na wysłanie nam swoich danych osobowych.

 

Przetwarzamy dane zebrane za pomocą plików cookie. Informacje takie mogą obejmować witryny odwiedzane na naszej stronie internetowej, witryny odwiedzane przez naszą stronę internetową oraz czas trwania wizyty na naszej stronie internetowej. 

 

W jakich celach przetwarzamy dane uzyskane za pośrednictwem naszej strony internetowej?

Dane, które wysyłasz do nas lub które zbieramy za pomocą plików cookie, mogą być przetwarzane w następujących celach: statystycznych, identyfikacji danych demograficznych i danych o zainteresowaniach użytkowników witryny, ale bez możliwości identyfikacji użytkownika; dane przetwarzamy również w celu diagnozowania problemów na naszych serwerach, administrowania naszą stroną internetową lub w innych celach, o które prosiłeś lub się zgodziłeś, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

 

Administratorem danych osobowych jest firma Spare, z siedzibą w Michałowicach ( 05-816), Al.Jerozolimskie 261. Dane zbierane są w celu obsługi i realizacji zamówień, obsługi zapytań, przygotowywania ofert, w celach rachunkowych i podatkowych. Podstawę zbierania danych stanowi art.6 pkt 1 lit. b) i c) RODO. Odbiorcami danych osobowych są również obsługujące administratora firmy kurierskie, hostingodawca. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3-ech lat od daty zakończenia świadczenia usług (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia, obsługi gwarancji i rękojmi) oraz 6-ciu lat (informacje rozliczeniowe). Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: info@spare.pl lub zadzwoń pod numer tel. 22 723 92 90.

 

Pliki cookies - ciasteczka

Cookie to mały plik, który zapisuje się na twoim komputerze podczas pierwszej wizyty na danej stronie internetowej. Strona internetowa wysyłająca go, rozpoznaje swoje cookie podczas ponownego odwiedzania tej witryny. Celem tej technologii jest praca nad usprawnieniem naszej strony internetowej i poprawienie Twoich doświadczeń jako jej użytkownika.

Niektóre z plików cookie, których używamy, są ciasteczkami sesyjnymi (wygasają po zamknięciu przeglądarki), a niektóre są stałymi plikami cookie (pozostają przechowywane w urządzeniu przez określony czas po opuszczeniu naszej witryny). Ciasteczka sesyjne służą do liczenia liczby odwiedzających naszą stronę, a stałe pliki cookie służą do przechowywania Twoich danych kontaktowych przy przyszłych odwiedzinach na naszej stronie internetowej (pamiętają one Twoje dane logowania). Używamy także plików cookie stron trzecich pochodzących z innych witryn: są to pliki cookie YouTube (umożliwiają odtwarzanie określonych treści wideo na naszej stronie), pliki cookie dotyczące reklam i pliki cookie Google Analytics, których używamy, aby dowiedzieć się, w jaki sposób poruszasz się po naszych stronach internetowych, jakie treści Cię interesują i jak długo trwa Twoja wizyta. Na ich podstawie możemy edytować zawartość naszej witryny i dostosowywać ją do potrzeb osób odwiedzających naszą witrynę.

Dane gromadzone za pomocą plików cookie przetwarzamy wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu identyfikacji danych demograficznych i informacji o zainteresowaniach użytkowników naszej witryny (ale zawsze przy użyciu metod, które uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby). Używamy ich także w celu diagnozowania problemów na naszym serwerze, administrowania naszą witryną internetową i informowania o naszych produktach.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie dopuszcza pliki cookie. Możesz w każdej chwili zrezygnować z używania plików cookie. Jeśli chcesz zrezygnować z plików cookie na swoim urządzeniu, możesz zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. 

 

Kontakt

Jeśli napotkałeś na jakiekolwiek problemy lub masz pytania dotyczące strony internetowej skontaktuj się z nami pod adresem info@spare.pl.